dnes je 17.6.2024

Input:

Oprava výše daně

15.5.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Oprava výše daně

Ing. Václav Benda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zejména:

  • § 141 – Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména:

  • § 9, 10 až 10i – Místo plnění

  • § 21 – Uskutečnění zdanitelného plnění

  • § 47 – Sazby daně

  • § 43 – Oprava výše daně v jiných případech

  • § 45 – Opravný daňový doklad

  • § 56 a 56a – Dodání a nájem nemovitých věcí

  • § 72 – Nárok na odpočet daně

  • § 74 – Oprava odpočtu daně

 • Judikát SD EU C-342/87 Genius Holding

Od 1. 4. 2011 jsou pravidla pro provádění opravy výše daně uvedena v § 43 ZDPH. Podle tohoto ustanovení postupuje plátce v případě, že uplatnil a přiznal daň jinak, než stanoví zákon, a tím zvýšil daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost. Plátce je oprávněn provést opravu, ale v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění, nebo byla přijata úplata.

V tomto ustanovení není výslovně řešen postup v případě, kdy plátce daně uplatní a přizná daň jinak, než stanoví ZDPH, a tím sníží daň na výstupu. V tomto případě je plátce povinen podat dodatečné daňové přiznání, jehož podání neupravuje speciálně ZDPH, ale vyplývá z daňového řádu.

Oprava chyby, kterou plátce zvýšil svou daňovou povinnost

Podle znění ZDPH platného do 31. 3. 2011 nebylo vystavení opravného daňového dokladu a navazující oprava výše daně a oprava odpočtu daně v případě nesprávného použití vyšší sazby daně obvyklá, protože nebyla-li oprava sazby daně provedena, odběrateli byl uznán nárok na odpočet daně odpovídající základní sazbě daně. Tento přístup však již podle zákona o DPH ve znění platném od 1. 4. 2011 uplatnit nelze. Podle § 73 odst. 6 ZDPH převýší-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, která má být uplatněna podle zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle tohoto zákona, tj. je-li chybně uplatněna základní sazba daně, nárok vzniká pouze do výše daně odpovídající příslušné snížené sazbě daně. Je-li však naopak částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu nižší, než která má být uplatněna podle tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani uvedené na daňovém dokladu, tj. je-li chybně uplatněna první nebo druhá snížená sazba daně, nárok

Nahrávám...
Nahrávám...