dnes je 17.6.2024

Input:

Ostatní daně a poplatky

17.6.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

6.4.5.2
Ostatní daně a poplatky

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

345 – Ostatní daně a poplatky

Ve prospěch tohoto účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 311 – Odběratelé, 315 – Ostatní pohledávky, 335 – Pohledávky za zaměstnanci, 378 – Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.

Na vrub tohoto účtu se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321 – Dodavatelé, 325 – Ostatní dluhy, 379 – Jiné dluhy, 471 – Dlouhodobé dluhy – ovládající a ovládaná osoba, 479 – Ostatní

Nahrávám...
Nahrávám...