dnes je 17.6.2024

Input:

Poskytnuté a přijaté provozní zálohy

15.6.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

6.4.3
Poskytnuté a přijaté provozní zálohy

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Před splněním dodávky může odběratel na základě dohodnutých podmínek poskytnout dodavateli zálohu či závdavek.

Platby předem, před uskutečněním dodávky či služby v částečné výši faktury nebo v plné výši včetně DPH formou zálohy, jsou účinným nástrojem předcházejícím vzniku nedobytnosti pohledávek.

Zálohová faktura

Podle platné legislativní úpravy se má účtovat až o přijaté záloze či závdavku u dodavatele, u odběratele o úhradě došlé zálohové faktury. Vydaná či přijatá zálohová faktura má být do doby úhrady vedena pouze v pomocné evidenci (např. v knize zálohových faktur).

V praxi se stále častěji účtuje již o vydaných či přijatých zálohových fakturách. Důvodem mohou být různě řešené software, pomocí kterých účetní jednotky zpracovávají účetnictví.

Tyto zápisy zvyšují bilanční sumu v případě, že zaúčtované zálohové faktury nejsou v průběhu účetního období uhrazeny. Proto by měly být takové účetní zápisy v rámci závěrkových prací vyloučeny (a znovu zařazeny po otevření účetních knih v následujícím období).

Platební podmínky

Zálohová faktura musí být zřetelně označena jako zálohová. Pokud účetní jednotka platí zálohu na základě smlouvy (např. smlouvy o dílo), musí být tato podmínka ve smlouvě upravena (tj. doba splatnosti, variabilní symbol). Ze smlouvy musí být zcela zřejmé, že jde o poskytnutou zálohu či závdavek a ne o dílčí plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Přijatou zálohu je dodavatel povinen vyúčtovat při splnění smlouvy, např. při splnění

Nahrávám...
Nahrávám...