dnes je 18.6.2024

Input:

Poskytnuté zálohy na zásoby

23.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.2.1.6
Poskytnuté zálohy na zásoby

Ing. Alena Čechová

Zálohy na zásoby

Jednou z položek rozvahy části zásob jsou také zálohy poskytnuté na zásoby. Jedná se (jak už sám název napovídá) o finanční plnění, kdy účetní jednotka zaplatí zálohu dodavateli materiálu nebo zboží předem. Tato položka byla doplněna ve vyhlášce č. 500/2002. poprvé pro rok 2004 a slouží k přesnější identifikaci pohledávek z titulu finančního plnění a jejich správného umístění k položce rozvahy, s níž úzce souvisí. Tak jako jsme již v daleké minulosti byli zvyklí na samostatnou kategorii v rámci dlouhodobého majetku – poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek, tak si již několik let zvykáme také na kategorii záloh na zásoby. K tomuto účelu byla vytvořena skupina účtů, a to skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby. Účtují se zde krátkodobé i dlouhodobé zálohy a závdavky poskytnuté na pořízení zásob.

Je samozřejmé, že se účtování o zálohách netýká zásob vlastní výroby. Účtování je velmi jednoduché, i když nám je zkomplikovala u plátců daně z přidané hodnoty právě nová koncepce této daně po vstupu do evropské unie. Ale to je pouze otázka zvyku a nalezení vhodného způsobu evidence záloh. Nyní však k účtování:

Účtování

Poskytnutá finanční částka může být v první fázi zaúčtovaná na účet záloh, tj. pohledávek ve skupině 31 – Pohledávky (ve prospěch finančních účtů účtové skupiny 21 – Peněžní prostředky v pokladně nebo 22 – Peněžní prostředky na účtech) a to tehdy, když účetní nebude mít informaci o tom, za jakým účelem byla záloha poskytnuta. Pokud bude zřejmé, že záloha byla poskytnuta na pořízení materiálu, zboží, či jiné kategorie zásob, bude zaúčtována přímo na příslušný účet ve skupině 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby. V okamžiku obdržení daňového dokladu k přijaté platbě bude část platby představující skutečnou zálohu zaúčtována na vrub zvoleného analytického účtu účtové skupiny 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby a část představující DPH bude zaúčtována na vrub účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací a celková částka ve prospěch účtu účtové skupiny 31 – Pohledávky nebo 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby. Takto bude probíhat účtování v případě pořizování zásob od plátců DPH. Následně v příkladech účtování použijeme případ, že původní informaci, že se jedná o zálohu na zásoby, nemáme.

Poznámka:

Pro schematické znázornění účtování jsme použili jednu z možných variant.

*) Celková DPH na faktuře – DPH ze zálohy.

V případě, že účetní jednotka neobdrží daňový doklad k přijaté platbě, přeúčtuje celou částku na vrub účtové skupiny 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby a ve prospěch účtu účtové skupiny 31 – Pohledávky. Je možné již v první fázi zaplacenou zálohu zaúčtovat na vrub účtové skupiny 15, účet pohledávek (314) uvádíme proto, že účetní obvykle zjišťuje následně, k jakému účelu byla záloha poskytnuta. V každém případě, pokud zůstane v účetnictví nevyčerpaná část zálohy k rozvahovému dni, je nutné ji správně vykázat v kategorii zásob.

Pokud budou zásoby pořizovány od neplátců a účetní jednotce bude tato skutečnost známa, pak bude poskytnutá finanční částka účtována přímo na účet účtové skupiny 15

Nahrávám...
Nahrávám...