dnes je 23.4.2024

Input:

Přeúčtování pojištění majetku a DPH

9.2.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2015.02.9
Přeúčtování pojištění majetku a DPH

Ing. Zdeňka Hušáková

Chtěla bych se zeptat na daň z přidané hodnoty – přeúčtování pojištění majetku. Společnost, která má sídlo v Německu (VAT DE), má uzavřené pojištění majetku, podnikatelských rizik, proti živelním pohromám atd. Toto pojištění přeúčtovává na jednotlivé závody, které má na území ČR (VAT CZ). Jde o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně a do jakého řádku výkazu přiznání k DPH se uvádí?

Pokud jde o "přeúčtování" pojistného, je třeba vzít v úvahu několik  aspektů.

Zároveň  pro odpověď předpokládám, že poskytovatel služby naplní definici osoby neusazené v tuzemsku, tak jak je tato vymezena ustanovením § 4 ZDPH.

V případě přijetí zákonem vymezené služby od osoby neusazené v tuzemsku obecně platí, že tuzemský plátce je podle § 108 odst. 1 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty povinen přiznat daň. Ovšem z logiky věci vyplývá, že přiznávat daň plátce bude pouze v těch případech, kdy ve světle českého zákona o dani z přidané hodnoty je přijaté plnění zdanitelným plněním. Pokud je tedy místo plnění přechýleno do tuzemska a ve světle zákona o dani z přidané hodnoty  je  přijaté plnění v tuzemsku osvobozeno od daně,  pak plátce z takovéhoto plnění daň nepřiznává. Proto se i do souhrnného hlášení podle § 102 zákona o dani z přidané hodnoty neuvádějí plnění, která jsou ve státě EU, kam je přechýleno místo plnění, osvobozena od daně.

Pokud by se v popsaném případě  jednalo o přijetí pojišťovací služby ve smyslu § 55 zákona o dani z přidané hodnoty  coby samostatného plnění, neuplatnila by se v systému reverse charge daň, neboť by zde žádná daň nebyla. A takovéto plnění se tudíž ani nevykazuje v daňovém přiznání. Plátce pouze přijetí tohoto plnění zaznamená do své daňové evidence vedené v souladu s ustanovením § 100 zákona o dani z přidané hodnoty.

Nicméně upozorňuji na to, že výše uvedené platí za předpokladu, že jde o samostatné

Nahrávám...
Nahrávám...