dnes je 18.6.2024

Input:

Reprezentace

20.1.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Reprezentace

Ing. Lenka Vilhanová

Právní úprava
Právní úprava:

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

    • § 13

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

    • § 25 odst. 1

Popis operace
Popis operace:

Náklady, které vynakládá účetní jednotka za účelem reprezentace, sledujeme na účtu 513 – Náklady na reprezentaci. Není rozhodující, zda se jedná o výrobky, zboží nebo služby, ale účel, pro který jsou tyto náklady vynaloženy.

Na rozdíl od ostatních účtů účtové skupiny 51 – Služby neúčtujeme na účtu 513 pouze prvotní náklady za externí služby, ale i vlastní výkony, použité pro účely reprezentace. Např. spotřeba vlastních výrobků pro účely reprezentace bude sledována na nákladovém účtu 513. Náklady na reprezentaci nejsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro účely zákona o daních z příjmů (§ 25). Výjimku tvoří pouze drobné propagační předměty v hodnotě 500 Kč bez DPH, které jsou opatřeny obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo označení propagovaného zboží nebo služby. Nadále platí, že se musí jednat o zboží, které není předmětem spotřební daně s výjimkou tichého vína (tj. nešumivé víno).

Plátce daně z přidané hodnoty nemá nárok u plnění, použitých pro účely reprezentace, na odpočet daně na vstupu. Výjimku tvoří poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.

Souvztažnosti:

Č. Účetní případ MD DAL 
1. Náklady na reprezentaci 513 321 
2. Použití zboží, u kterého byl uplatněn odpočet DPH, pro účely reprezentace 513 132
343 
3. Použití vlastních výrobků pro účely reprezentace 513 123
343 

Analytická evidence
Analytické účty:

Analytické účty k účtu 513 pro daňové účely nejsou nutné. Účet 513 člení analytikou ty účetní jednotky, které sledují pro

Nahrávám...
Nahrávám...