dnes je 6.7.2022

Input:

Režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací

11.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.94 Režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 92a ZDPH – Základní ustanovení 

§ 92e ZDPH – Poskytnutí stavebních nebo montážních prací

2013–2015   2016  
Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, jinému plátci s místem plnění v tuzemsku, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.   Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, jinému plátci s místem plnění v tuzemsku, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.  
V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.   V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
Plátce, který plnění uskutečnil, neuvede na daňovém dokladu sazbu daně a výši daně, a nově uvede údaj „daň odvede zákazník”. Příjemce plnění již nedoplňuje výši daně na obdrženém daňovém dokladu, nýbrž v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.   Plátce, který plnění uskutečnil, neuvede na daňovém dokladu sazbu daně a výši daně a  uvede údaj „daň odvede zákazník”.  
Nahrávám...
Nahrávám...