dnes je 24.5.2024

Input:

Slevy na dani na poplatníka osobního charakteru

19.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2.2.6 Slevy na dani na poplatníka osobního charakteru

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 35ba ZDP umožňuje za splnění dalších podmínek poskytnout poplatníkovi další slevy na dani, a to slevu na manželku (manžela), základní slevu na invaliditu (pro invaliditu 1. a 2. stupně), rozšířenou slevu na invaliditu (pro invaliditu 3. stupně), slevu na držitele průkazu ZTP/P, a v minulosti i slevu na studenta, slevu za umístění dítěte a slevu na evidenci tržeb.

2008–2009   2010–2013   2014–2023   2024  
Sleva na manželku
24 840 Kč ročně, při příjmu do 68 000 Kč.
 
Sleva na manželku
24 840 Kč ročně, při příjmu do 68 000 Kč.
 
Sleva na manželku
24 840 Kč ročně, při příjmu do 68 000 Kč.
 
Sleva na manželku
24 840 Kč ročně, při příjmu do 68 000 Kč a dítěti mladším 3 let.
 
Částečně invalidní důchodce
2 520 Kč ročně.
 
Invalidní důchodce s invaliditou 1. a 2. stupně
2 520 Kč ročně.
 
Základní sleva na invaliditu
2 520 Kč ročně.
 
Základní sleva na invaliditu
2 520 Kč ročně.
 
Plně invalidní důchodce
5 040 Kč ročně.
 
Invalidní důchodce s invaliditou 3. stupně
5 040 Kč ročně.
 
Rozšířená sleva na invaliditu
5 040 Kč ročně.
 
Rozšířená sleva na invaliditu
5 040 Kč ročně.
 
Pro držitele průkazu ZTP/P
16 140 Kč ročně.
 
Pro držitele průkazu ZTP/P
16 140 Kč ročně.
 
Sleva na držitele průkazu ZTP/P
16 140 Kč ročně.
 
Sleva na držitele průkazu ZTP/P
16 140 Kč ročně.
 
Na studujícího poplatníka
4 020 Kč ročně.
 
Na studujícího poplatníka
4 020 Kč ročně.
 
Sleva na studenta
4 020 Kč ročně.
 
Neupraveno.  
Neupraveno.   Neupraveno.   Sleva za umístění dítěte
maximálně do výše minimální mzdy (na každé dítě).
 
Neupraveno.  

Komentář:

Od 1. 12. 2016 (tj. v některých případech již za rok 2016) do 26. 3. 2020 (neboť od 27. 3. 2020 bylo evidování poprvé přerušeno z důvodu covidu) bylo možné uplatnit slevu na evidenci tržeb podle § 35bc ZDP, a to do výše max. 5 000 Kč při zaevidování první tržby podle zákona o evidenci tržeb. Tato sleva mohla činit nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou na poplatníka. Zákon o evidenci tržeb byl zrušen k 31. 12. 2022 zákonem č. 458/2022 Sb.

V období let 2014 až 2023 bylo možné uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Horním limitem (samostatně pro každé vyživované dítě) byla výše minimální mzdy, tj. pro rok 2014 částka 8 500 Kč, pro rok 2015 částka 9 200 Kč, pro rok 2016 částka 9 900 Kč, pro rok 2017 částka 11 000 Kč, pro rok 2018 částka 12 200 Kč, pro rok 2019 částka 13 350 Kč, pro rok 2020 částka 14 600 Kč, pro rok 2021 částka 15 200 Kč, pro rok 2022 částka 16 200 Kč a pro rok 2023 částka 17 300 Kč. Předškolní zařízení bylo vymezeno v § 35bb ZDP.

Slevu za studenta bylo možné uplatnit naposledy v roce 2023. Za studujícího poplatníka se považovala fyzická osoba:

  • po dobu, po kterou se soustavně připravovala na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, nebo

  • po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytoval vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Doba soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem je uvedena v § 12 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Od roku 2024 je podmíněna sleva na manželku (manžela) také tím, že manželé žijí ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem, které nedovršilo věku 3 let. Pro vymezení vyživovaného dítěte se aplikuje definice v § 35c odst. 6 ZDP s tím, že za vyživované dítě poplatníka se nepovažuje vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, není-li v péči těchto osob, která nahrazuje péči rodičů.

Příklad

Manželé vychovávají ve společné domácnosti dítě, které se narodilo 3. 3. 2021. Manžel je zaměstnán, manželka je na rodičovské dovolené a její příjmy nepřesahují v roce 2024 částku 68 000 Kč. Manžel si může za rok 2024 uplatnit slevu na manželku pouze za leden až březen 2024, neboť k 1. 4. 2024 už dítěti budou 3 roky. Výše slevy tak bude jen 6 210 Kč (vypočteno jako 3/12 z 24 840).

Od roku 2013 do roku 2016 (a v některých situacích i v roce 2017) neměl nárok na slevu na manželku (manžela) podle § 35ca ZDP poplatník uplatňující výdaje procentem z příjmů u dílčích základů podle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP, byl-li součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje procentem z příjmů uplatněny, vyšší než 50 % celkového základu daně. Toto omezení se nepoužilo v roce 2017 v případě, kdy poplatník použil nižší limity procentních výdajů (které platily standardně také v roce 2018 – viz článek "Uplatnění výdajů procentem z příjmů"), od roku 2018 již toto omezení není.

Sleva na manželku (manžela) v případě, že jeho (její) příjmy nedosáhnou stanovené hranice, se zvýší na dvojnásobek, je-li mu (jí) přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Do limitu uvedeného v tabulce (aktuálně 68 000 Kč) se nezapočítávají:

  • dávky státní sociální podpory,

  • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

  • dávky osobám se zdravotním postižením,

  • dávky pomoci v hmotné nouzi,

  • příspěvek na péči a na sociální služby,

  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

  • státní podpory podle zákona

Nahrávám...
Nahrávám...