dnes je 18.6.2024

Input:

Souvislý příklad - leasing osobního automobilu pořízeného v r. 2008

12.8.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

3.5.4.6
Souvislý příklad – leasing osobního automobilu pořízeného v r. 2008

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Změny od 1. 1. 2008

Reforma veřejných financí přinesla do odpisování a do pronajímání osobních automobilů několik změn:

 1. Zrušení odpisové skupiny 1a) pro daňové odpisování osobních automobilů, které byly přeřazeny do odpisové skupiny 2. Doba daňového odpisování v této odpisové skupině je 5 let.

 2. Zrušení limitované vstupní ceny 1 500 000 Kč (§ 29 odst. 10) pro daňové odpisování, takže pro podnikatele neexistuje žádné omezení u osobních automobilů týkající se základny pro daňové odpisy.

 3. Změna týkající se doby pronájmu. Zákon o daních z příjmů v § 24 odst. 4 uvádí, že nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, je daňově uznatelné za podmínky, že doba nájmu trvá nejméně minimální dobu daňového odpisování, počítáno s přesností na měsíce (výklad MF).

 4. Zrušení tzv. leasingových odpisů (§ 30 odst. 4 ZDP), které umožňovaly pronajímateli pronajatý majetek na základě smlouvy o finančním pronájmu plně odepsat po dobu pronájmu, tedy rychleji, než kdyby používali rovnoměrných daňových odpisů (§ 31 ZDP) nebo zrychlených daňových odpisů (§ 32 ZDP).

Zatímco pro osobní automobily pořízené formou finančního leasingu do konce roku 2007 platí ustanovení původních daňových pravidel až do ukončení leasingové smlouvy, smlouvy uzavřené po 1. 1. 2008 se již řídí novými pravidly. Následující příklad vychází ze stejného zadání leasingové smlouvy jako u předcházejícího příkladu uvedeného v textuSouvislý příklad – leasing osobního automobilu s následujícím zadáním:

 • automobil byl pořízen leasingovou společností v srpnu roku 2008 a předán nájemci v září 2008,

 • účetní odpisy u pronajímatele jsou rovnoměrné, účtují se měsíčně a počítají se z pořizovací ceny po odečtení zbytkové hodnoty (1 606 758 : 60) = 26 780 (měsíční odpis, zaokrouhlení směrem nahoru). Odpisovat se začíná následující měsíc po pořízení majetku,

 • pro daňové účely uplatňuje zrychlený daňový odpis pro 2. odpisovou skupinu (§ 30 odst. 4 ZDP),

 • nemění se konečná leasingová cena, s tím rozdílem, že místo do 36 měsíců je rozložená do 60 měsíců,

 • nemění se částka pojištění, které je prodlouženo na 60 měsíců při stejné výši měsíčních pojistných splátek,

 • mírně se zvýší administrativní poplatek (z důvodu vyrovnání zaokrouhlení),

 • leasingová smlouva končí v září 2013, kdy je nájemci automobil vyfakturován za zbytkovou cenu 1 000 Kč + DPH.

Příklad

Údaje z leasingové smlouvy:

Předmět leasingu Osobní automobil
Pořizovací cena bez DPH 1.607.758,00 Kč
DPH 19 % 305.474,02 Kč
Konečná pořizovací cena včetně DPH 1.913.232,02 Kč

Smluvní podmínky:

Doba leasingu: 60 měsíců
Konečná leasingová cena bez DPH 1.747.030,60 Kč
Konečná leasingová cena včetně DPH 2.078.966,42 Kč
Nultá navýšená splátka bez DPH 643.103,20 Kč
Nultá navýšená splátka včetně DPH 765.292,81 Kč
Leasingové splátky bez DPH 18.380,00 Kč
Leasingové splátky včetně DPH 21.872,20 Kč
Volitelné služby (pojistné) bez DPH 6.644,00 Kč
Volitelné služby (pojistné) včetně DPH 7.906,36 Kč
Zůstatková cena bez DPH 1.000,00 Kč
Zůstatková cena včetně DPH 1.190,00 Kč
Administrativní poplatek bez DPH 127,40 Kč
Administrativní poplatek včetně DPH 151,61Kč

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář:

Řádek Splatnost DUZP Základ daně DPH 19 % Splátka vč. DPH Pojištění K úhradě
Základ daně DPH 19 %
0. 5.9.2008 643.103,20 122.18,619 765.29,812 0,00 0,00 765.292,81
1. 5. 9. 2008 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
2. 1. 10. 2008 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
3. 1. 11. 2008 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
4. 1. 12. 2008 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
5. 1. 1. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
6. 1. 2. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
7. 1. 3. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
8. 1. 4. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
9. 1. 5. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
10. 1. 6. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
11. 1. 7. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
12. 1. 8. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
13. 1. 9. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
14. 1. 10. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
15. 1. 11. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
16. 1. 12. 2009 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
17. 1. 1. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
18. 1. 2. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
19. 1. 3. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
20. 1. 4. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
21. 1. 5. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
22. 1. 6. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
23. 1. 7. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
24. 1. 8. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
25. 1. 9. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
26. 1. 10. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
27. 1. 11. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
28. 1. 12. 2010 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
29. 1. 1. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
30. 1. 2. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
31. 1. 3. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
32. 1. 4. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
33. 1. 5. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
34. 1. 6. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
35. 1. 7. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
36. 1. 8. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
37. 1. 9. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
38. 1. 10. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
39. 1. 11. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
40. 1. 12. 2011 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
41. 1. 1. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
42. 1. 2. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
43. 1. 3. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
44. 1. 4. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
45. 1. 5. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
46. 1. 6. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
47. 1. 7. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
48. 1. 8. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
49. 1. 9. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
50. 1. 10. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
51. 1. 11. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
52. 1. 12. 2012 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
53. 1. 1. 2013 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
54. 1. 2. 2013 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
55. 1. 3. 2013 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
56. 1. 4. 2013 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
57. 1. 5. 2013 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
58. 1. 6. 2013 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
59. 1. 7. 2013 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
60. 1. 8. 2013 18.380,00 3.492,20 21.872,20 6.644,00 1.262,36 29.778,56
ZH 1. 9. 2013 1.000,00 190 1.190,00 0,00 0,00 1.190.00
Poplatek 1. 9. 2013 127,4 24,21 151,61 0,00 0,00 151,61
Celkem 1. 747. 030,60 331. 935,82 2. 078. 966,42 398. 640,00 75. 741,60 2. 553. 348,02

První navýšenou splátku je nutné vždy časově rozlišit. Při účtování běžných splátek budeme na rozdíl od předchozího příkladu účtovat splátky v souladu se splátkovým kalendářem rovnou do nákladů.

Účtování u nájemce

Účtování u nájemce:
                                               
Rok Operace MD D
2008 Nultá splátka – předpis 765.292,81 381 321
Úhrada nulté splátky 765.292,81 321 221
Běžné splátky – předpis (4 x 21.872,20) 87.488,80 518 321
Úhrada běžných splátek 87.488,80 321 221
Rozpouštění první splátky (765.292,81 : 60) x 4 51.019,52 518 381
Pojistné – základ daně (4 x 6.644) 26.576,00 548
DPH k pojistnému (4 x 1.262,36) 5.049,44 343
Předpis (úhrada) pojistného (4 x 7.906,36) 31.625.44321(221)
2009 Běžné splátky – předpis (12 x 21.872,20) 262.466,40 518 321
Úhrada běžných splátek 262.466,40 321 221
Rozpouštění první splátky (765.292,81 : 60) x 12 153.058,56 518 381
Pojistné – základ daně (12 x 6.644) 79.728,00 548
DPH k pojistnému (12 x 1.262,36) 15.148,32 343
Předpis (úhrada) pojistného (12 x 7.906,36) 94.876,32321(221)
2010 Běžné splátky – předpis (12 x 21.872,20) 262.466,40 518 321
Úhrada běžných splátek 262.466,40 321 221
Rozpouštění první splátky (765.292,81 : 60) x 12 153.058,56 518 381
Pojistné – základ daně (12 x 6.644) 79.728,00 548
DPH k pojistnému (12 x 1.262,36) 15.148,32 343
Předpis (úhrada) pojistného (12 x 7.906,20) 94.876,32321(221)
2011 Běžné splátky – předpis (12 x 21.872,20) 262.466,40 518 321
Úhrada běžných splátek 262.466,40 321 221
Rozpouštění první splátky (765.292,81 : 60) x 12 153.058,56 518 381
Pojistné – základ daně (12 x 6.644) 79.728,00 548
DPH k pojistnému (12 x 1.262,36) 15.148,32 343
Předpis (úhrada) pojistného (12 x 7.906,36) 94.876,32321(221)
2012 Běžné splátky – předpis (12 x 21.872,20) 262.466,40 518 321
Úhrada běžných splátek 262.466,40 321 221
Rozpouštění první splátky (765.292,81 : 60) x 12 153.058,56 518 381
Pojistné – základ daně (12 x 6.644) 79.728,00 548
DPH k pojistnému (12 x 1.262,36) 15.148,32 343
Předpis (úhrada) pojistného (12 x 7.906,36) 94.876,32321(221)
2013 Běžné splátky – základ daně (8 x 21.872,20) 174.977,60 518 321
Úhrada běžných splátek 174.977,60221
Rozpouštění první splátky (765.292,81 : 60) x 8 102.039,04 518 381
Pojistné – základ daně (8 x 6.644) 53.152,00 548
DPH k pojistnému (8 x 1.262,36) 10.098,88 343
Předpis (úhrada) pojistného (8 x 7.906,36) 63.249,60321(221)
Přijatá faktura po skončení smlouvy 1.190,00 42
Fakturovaná částka 1.190,00321
Úhrada faktury 1.190,00 321 221
Administrativní poplatek – základ daně 127,4 548
DPH k administrativnímu poplatku 24,21 343
Fakturovaná částka 151,61321
Úhrada administrativního poplatku 151.61 321 221
Zařazení automobilu do majetku 1.190,00 22 42

Účtování u pronajímatele

Účtování u pronajímatele:

Uplatněné rovnoměrné účetní odpisy u pronajímatele, odpis posledního roku je uplatněn do výše odpisové základy (rozdíl ze zaokrouhlení v minulých letech):

 
Rok Měsíců Výpočet odpisů Částka odpisů
2008 4 (1.606.758 : 60) x 4 107.120
2009 12 (1.606.758 : 60) x 12 321.360
2010 12 (1.606.758 : 60) x 12 321.360
2011 12 (1.606.758 : 60) x 12 321.360
2012 12 (1.606.758 : 60) x 12 321.360
2013 8 (1.606.758 : 60) x 9 214.198
Součet 601.606.758

                                                     
Rok Operace MD D
2008 Faktura přijatá za nákup automobilu – základ daně 1.607.758,00 042
DPH k přijaté faktuře 305.474.02 343
Fakturovaná částka 1.913.232.02321
Úhrada faktury 1.913.232.02 321 221
Zařazení automobilu do majetku 1.607.758,00 022 042
Odpis automobilu v 1. roce (26.780 x 4) 107.120,00 551 082
Nultá splátka – základ daně 643.103,20384
DPH k nulté splátce 122.189,61343
Předpis (úhrada) nulté splátky 765.292,81 311(221)
Běžné splátky (4 x 18.380) 73.520,00602
DPH k běžným splátkám (3.492,20) x 4 13.968,80343
Předpis (úhrada) běžných splátek (4 x 21.872,20) 87.488,80 311(221)
Rozpouštění první splátky (643.103,20 : 60) x 4 42.873,54 384 602
Pojistné – základ daně (4 x 6.644) 26.576,00648
DPH k pojistnému (4 x 1.262,36) 5.049,44343
Předpis (úhrada) pojistného (4 x 7.906,36) 31.625,44 311(221)
2009 Běžné splátky – základ daně (12 x 18.380) 220.560,00602
DPH k běžné splátce (12 x 3.492,20) 41.906,40343
Přepis (úhrada) běžných splátek (12 x 21.872,20) 262.466,40 311(221) 221
Rozpouštění první splátky (643.103,20 : 60) x 12 128.620,63 384 602
Pojistné – základ daně (12 x 6.644) 79.728,00648
DPH k pojistnému (12 x 1.262,36) 15.148,32343
Předpis (úhrada) pojistného (12 x 7.906,36) 94.876,32 311(22)
Odpis automobilu ve 2. roce (26.780 x 12) 321.360,00 551 082
2010 Běžné splátky – základ daně (12 x 18.380) 220.560,00602
DPH k běžné splátce (12 x 3.492,20) 41.906,40343
Přepis (úhrada) běžných splátek (12 x 21.872,20) 262.466,40 311(221) 221
Rozpouštění první splátky (643.103,20 : 60) x 12 128.620,63 384 602
Pojistné – základ daně (12 x 6.644) 79.728,00648
DPH k pojistnému (12 x 1.262,36) 15.148,32343
Předpis (úhrada) pojistného (12 x 7.906,36) 94.876,32 311(22)
Odpis automobilu ve 3. roce (26.780 x 12) 321.360,00 551 082
2011 Běžné splátky – základ daně (12 x 18.380) 220.560,00602
DPH k běžné splátce (12 x 3.492,20) 41.906,40343
Přepis (úhrada) běžných splátek (12 x 21.872,20) 262.466,40 311(221) 221
Rozpouštění první splátky (643.103,20 : 60) x 12 128.620,63 384 602
Pojistné – základ daně (12 x 6.644) 79.728,00678
DPH k pojistnému (12 x 1.262,36) 15.148,32343
Předpis (úhrada) pojistného (12 x 7.906,36) 94.876,32 311(22)
Odpis automobilu ve 4. roce (26.780 x 12) 321.360,00 551 082
Nahrávám...
Nahrávám...