dnes je 23.4.2024

Input:

Úhrada telefonických poplatků z pohledu zákona o daních z příjmů

23.5.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

8.2.5
Úhrada telefonických poplatků z pohledu zákona o daních z příjmů

Jaroslava Pfeilerová

Přidělili jsme zaměstnanci služební telefon, můžeme mu povolit používání tohoto telefonu i pro soukromé hovory? Lze zaměstnanci uhradit služební hovory, které uskutečnil ze soukromého telefonu?

 

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP“)

    • § 24 odst. 1

    • § 6 odst. 3

    • § 6 odst. 8

V praxi se můžeme setkat s nejrůznějšími postupy hrazení telefonních poplatků, které jsou zvoleny podle toho, jak zaměstnavatelům a zaměstnancům nejlépe vyhovují.

Nejčastěji je využíván postup, kdy je zaměstnanci přidělen služební mobilní telefon. Hovory uskutečněné tímto služebném telefonem hradí zaměstnavatel (jedná se o jeho majetek). Pokud zaměstnanec uskutečňuje pouze služební hovory, nevzniká mu žádný zdanitelný příjem. V případě, že bude telefon zaměstnanci poskytnut i pro soukromé účely, je potřebné stanovit, jakým způsobem bude prováděno rozlišení hovorů na služební a soukromé (viz příklad č. 1). Hodnotu soukromých hovorů zaměstnanec uhradí zaměstnavateli dohodnutým způsobem (v hotovosti, srážkou ze mzdy, převodem na jeho účet). Pokud bude od úhrady soukromých hovorů upuštěno, bude jejich hodnota součástí zdanitelných příjmů zaměstnance, která vstupuje také do vyměřovacích základů pro odvod zákonného pojistného. Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci využívání služebního mobilního telefonu pro soukromé účely nepovolí, může zaměstnanec telefon využívat pouze pro služební hovory (viz příklad č. 2).

V praxi se můžeme setkat také s postupem, kdy zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem uskutečňuje služební hovory ze svého soukromého mobilního telefonu. Související náklady zaměstnavatel zaměstnanci dohodnutým způsobem uhradí. Hodnotu těchto hovorů je možné na základě podložené kalkulace paušalizovat (viz příklad č. 3).

Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci služební telefon a povolil mu jej využívat také pro soukromé hovory. Zaměstnavatel požadoval, aby mu zaměstnanec hodnotu soukromých hovorů uhradil. Vedení společnosti zvažovalo následující možnosti, kterými mohly být rozlišeny soukromé hovory od hovorů služebních:

  • požádat mobilního operátora, aby byly na jedné kartě k dispozici dvě telefonní čísla – v tomto případě budou a hovory na výpisech odděleny,

  • zaměstnanec na základě výpisu hovorů od operátora označí soukromé hovory,

  • výše soukromých hovorů bude zjištěna na základě pečlivé kalkulace.

Zaměstnavatel se rozhodl pro třetí možnost. Z výpisů operátora sledoval obvyklou výši soukromých telefonátů zaměstnance a po třech měsících provedl podrobnou kalkulaci. Protože se zaměstnavatel chtěl vyhnout případným problémům, zahrnul do kalkulace i část nákladů na pořízení mobilního telefonu.

Tato částka byla po dohodě se zaměstnancem pravidelně srážena ze mzdy. Současně bylo sjednáno, že v případě výraznější změny (směrem nahoru nebo dolů) bude kalkulace přepočtena.

Zaměstnavatel nepovolil zaměstnancům využívat služební telefony pro soukromé hovory. Někteří zaměstnanci měli podle názoru zaměstnavatele za uskutečněné telefonické hovory vysoké poplatky. Z toho důvodu zaměstnavatel požádal zaměstnance, aby na výpis

Nahrávám...
Nahrávám...