dnes je 16.7.2024

Input:

Vozidlo na alternativní pohon používáno v podnikání - 2. část

9.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2015.21.2 Vozidlo na alternativní pohon používáno v podnikání – 2. část

Ing. Christian Žmolík

První část článku naleznete ZDE.

Je-li pro pracovní cesty podnikatelem používáno vozidlo, které není zahrnuté v obchodním majetku, ale v minulosti v obchodním majetku poplatníka zahrnuto bylo nebo vozidlo, které není zahrnuté v obchodním majetku, bylo pořizováno formou finančního leasingu a úplata finančního leasingu byla u podnikatele zahrnována do výdajů na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů nebo vozidlo vypůjčené, uplatní se výdaje pouze ve výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty. U těchto vozidel tedy nelze uplatnit základní náhradu.

Rekapitulace možností uplatnění výdajů na nákup pohonných hmot

Status vozidla   Uplatnění výdajů  
Vlastní vozidlo   Zahrnuté v OM   Skutečná spotřeba  
Nezahrnuté v OM   Bylo zahrnuto v OM   Náhrada výdajů za spotřebované PHM  
Nebylo zahrnuto v OM   Základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované PHM  
Pořízeno na FL a úplata byla zahrnuta ve výdajích   Náhrada výdajů za spotřebované PHM  
Pořízeno na FL a úplata nebyla zahrnuta ve výdajích   Základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované PHM  
Nevlastní vozidlo   V nájmu   Skutečná spotřeba  
Probíhající FL   Skutečná spotřeba  
Vypůjčené   Náhrada výdajů za spotřebované PHM  

Poznámky:

OM obchodní majetek

FL finanční leasing

PHM pohonné hmoty

Příklad
Podnikatel v roce 2012 koupil osobní automobil, a jelikož uplatňoval výdaje podle ustanovení § 7 odst. 7 ZDP, tj. procentem z příjmů, vozidlo nezahrnul do obchodního majetku. Přesto toto vozidlo v roce 2012 používal pro pracovní cesty. Od roku 2013 podnikatel přešel na daňovou evidenci, vozidlo od 1. 1. 2013 zařadil do obchodního majetku a za tento rok uplatnil daňové odpisy z tohoto vozidla. V roce 2014 vozidlo bylo stále zařazeno v obchodním majetku poplatníka, ovšem poplatník v tomto roce vykázal daňovou ztrátu z příjmů ze samostatné činnosti, tudíž se rozhodl neuplatnit daňové odpisy z tohoto vozidla. V průběhu roku 2015 (konkrétně 7. 5. 2015) poplatník předmětné vozidlo vyřadil z obchodního majetku, ovšem stále jej používal pro pracovní cesty.

Řešení:

Rok 2012 – vozidlo není zařazeno v obchodním majetku, ani nikdy v obchodním majetku poplatníka zařazeno nebylo, takže výdaje se budou uplatňovat ve výši základní náhrady a náhrady za spotřebované pohonné hmoty . Daňové odpisy nelze uplatnit.

Rok 2013 – vozidlo je zařazeno v obchodním majetku, ve výdajích se uplatňuje skutečná spotřeba pohonných hmot. Daňové odpisy budou vypočteny v závislosti na zvoleném způsobu odpisování buď rovnoměrným způsobem (§ 31 ZDP) nebo zrychleným způsobem (§ 32 ZDP).

Rok 2014 – vozidlo je zařazeno v obchodním majetku, ve výdajích se uplatňuje skutečná spotřeba pohonných hmot. Uplatňování daňových odpisů (respektive jejich neuplatnění) nemá vliv na způsob uplatňování výdajů za provoz vozidla.

Rok 2015 – do doby než bylo vozidlo vyřazeno z obchodního majetku, se ve výdajích uplatňuje skutečná spotřeba pohonných hmot, od okamžiku vyřazení vozidla z obchodního majetku poplatníka (tj. od 7. 5. 2015) bude ve výdajích uplatňována pouze náhrada za spotřebované pohonné hmoty , jelikož se jedná o vozidlo nezařazené v obchodním majetku, které ale v minulosti v obchodním majetku poplatníka zařazeno bylo. Poplatník má taktéž možnost uplatnit v souladu s ustanovením § 26 odst. 7 písm. a) ZDP polovinu daňového odpisu.

Paušální výdaj na dopravu

Od roku 2010 poskytuje ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) a § 25 odst. 1 písm. x) ZDP poplatníkům alternativu při uplatňování výdajů na spotřebování pohonných hmot vozidel používaných v souvislosti s dosahováním zdanitelných příjmů (pro pracovní cesty). Dle těchto ustanovení lze jako daňový výdaj uplatnit tzv. paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen „paušální výdaj na dopravu”). Při splnění stanovených podmínek mohou paušální výdaj na dopravu použít fyzické osoby v souvislosti s dosahováním příjmů zahrnovaných do dílčích základů daně podle § 7 a podle § 9 ZDP (nelze ho tedy použít v souvislosti s příjmy zdaňovanými podle § 10 ZDP). Paušální výdaj na dopravu lze použít u silničních motorových vozidel kategorie L (motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky), M (osobní automobily) a N (nákladní automobily).

Výše paušálního výdaje na dopravu činí 5 000 Kč za vozidlo a kalendářní měsíc, pokud je toto vozidlo používáno výhradně k dosahování zdanitelných příjmů. Je-li vozidlo využíváno pouze částečně k dosahování zdanitelných příjmů a podnikatel jej používá i pro soukromé účely, lze uplatnit paušální výdaj ve výši 4 000 Kč za vozidlo za každý celý kalendářní měsíc.

Paušální výdaj na dopravu může použít poplatník maximálně u tří silničních motorových vozidel za celé zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. V rámci jednoho zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, nemůže být u příslušného vozidla kombinováno uplatňování paušálního výdaje na dopravu s uplatňováním prokázaných výdajů na pohonné hmoty, příp. náhradou za pohonné hmoty. Taktéž nelze vedle uplatňování paušálního výdaje na dopravu (plného i kráceného) nadále uplatňovat výdaje podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, tj. skutečnou spotřebu pohonných hmot doloženou doklady nebo základní náhradu a

Nahrávám...
Nahrávám...