dnes je 30.11.2022

Input:

Zajištění DPH

20.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.125 Zajištění DPH

Mgr. Radmila Kulková

Od dubna 2011 platí zcela nové a ve světle dosavadních postupů netradiční ustanovení v § 109a ZDPH, které spočívá v možnosti odběratele, příjemce zdanitelného plnění, uhradit daň za svého dodavatele, který mu poskytl toto plnění.


Právní úprava

Základním ustanovením zákona o DPH je v tomto případě § 109a nazvaný „Zvláštní způsob zajištění daně”. Problematika této možnosti hrazení daně z přidané hodnoty dále úzce souvisí s § 108a a § 109 (ručení).

Nejedná se však o § 103 „Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň”.


Tato novinka úzce souvisí s novým institutem ručení za DPH. Toto ustanovení může odběratel využít v případě, kdy má pochybnosti o tom, zda jeho dodavatel zaplatí daň z poskytnutého plnění.


Příjemce zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku se totiž v důsledku ustanovení § 109 ZDPH ocitá v pozici potencionálního ručitele. V obdobné situaci je podle § 108a ZDPH i oprávněný příjemce u zboží podléhajícího spotřební dani.

A oběma právě toto potencionální riziko ručení umožňuje zcela eliminovat § 109a ZDPH.


Pokud odběratel (resp. oprávnění příjemce v případě ručení podle § 108a ZDPH) využije institut zvláštního způsobu zajištění daně, tj. uhradí správci daně pod patřičnou identifikací za dodavatele DPH související s uskutečněným plněním, nemůže se ve vztahu k tomuto plnění nikdy dostat do postavení ručitele.


Musí tak ale učinit, aniž by k tomu byl vyzván jako ručitel. Jak již bylo naznačeno, aby tato úhrada zajištění měla předpokládaný účinek vyloučení ručení a úhrada daně byla správcem daně použita výhradně na úhradu předmětné daně u dodavatelem uskutečněného zdanitelného plnění, je třeba splnit stanovené podmínky (zejména řádné identifikace platby).

Podmínky

Odběratel uhradí daň správci daně místně příslušnému svému dodavateli. K tomu uvede:

  • identifikaci svého dodavatele,

  • daň, na kterou je platba určena,

  • svoji identifikaci,

  • den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

Jestliže odběratel při úhradě daně za svého dodavatele neuvede den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí platby, považuje se za tento den přijetí platby správcem daně.

GFŘ

Generální finanční ředitelství vydalo k dané problematice dostatečně podrobnou informaci, v níž mj. specifikuje konkrétní variabilní symboly pro zajištění této dobrovolné úhrady.


Připomínáme, že správa daní vydává každoročně informaci o způsobu placení daní

Nahrávám...
Nahrávám...