dnes je 2.12.2023

Input:

Základ daně

2.4.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.1.2 Základ daně

Ing. Eva Sedláková

Základ daně

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, ustanovení ZDP  
Základ daně   Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až § 10 ZDP není stanoveno jinak. Pokud poplatníkovi v kalendářním roce plynou souběžně dva nebo více druhů těchto příjmů, je základem daně součet těchto jednotlivých (dílčích) základů daně.   Tuto definici základu daně lze použít pouze u dvou dílčích základů daně, a to u příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP a u příjmů z nájmu podle § 9 ZDP. V ostatních případech je dílčí základ daně stanoven zákonem odlišně. § 5 odst. 1 ZDP§ 16b ZDP  
Dílčí základy daně  
  • příjmy ze závislé činnosti,

  • příjmy ze samostatné činnosti,

  • příjmy z kapitálového majetku,

  • příjmy z nájmu a

  • ostatní příjmy.

 
§ 6 až § 10 ZDP  
Zdaňovací období   Zdaňovacím obdobím je pro účely daně z příjmů fyzických osob kalendářní rok.   § 16b ZDP  
Nahrávám...
Nahrávám...