dnes je 23.4.2024

Input:

Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování

15.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

8.3.1
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování

Ing. Blanka Jindrová

Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad:

 1. náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
 2. náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
 3. náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě:
  • nákladů příštích období (účty 381 – Náklady příštích období a 382 – Komplexní náklady příštích období),

  • výdajů příštích období (účet 383 – Výdaje příštích období),

 4. výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
  • výnosů příštích období (účet 384 – Výnosy příštích období),

  • příjmů příštích období (účet 385 – Příjmy příštích období).

Opravy účetních zápisů

"Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoli později do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměny společnosti. Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka pouze z důvodů, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu, již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést případnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle zákona o účetnictví."

Opravy chybného účtování, ke kterému došlo v minulých účetních obdobích a projevilo se nesprávným vykázáním nákladů či výnosů, pokud způsobilo významnou nesprávnost, a změny účetních metod, se od roku 2013 zachycují na účtu 427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Má-li oprava vliv na výši daně z příjmů a bylo již podáno daňové přiznání, je nutné (v případě vyšší daňové povinnosti) nebo možné (v případě nižší daňové povinnosti) podat dodatečné (popř. opravné) daňové přiznání.

Časové rozlišení není nutno používat v případech:

 1. kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření,
 2. jde-li o
Nahrávám...
Nahrávám...