Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpevněné plochy pozemků

17.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.16 Zpevněné plochy pozemků

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 6 odst. 5 ZDN – Rozšíření vymezení zpevněných ploch pozemků

2014–2015   2016–2020  
Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce nebo vlečkou.   Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou.  

Komentář:

U zpevněných ploch pozemků došlo k doplnění o některé další stavby, které jsou stavbou podle stavebního zákona, mají svislou nosnou konstrukci, ale nejsou zdanitelnou stavbou.

Dle informace Finanční správy České republiky zveřejněné na jejich internetových stránkách se plochou vlečky rozumí pouze část odpovídající železničnímu kolejovému svršku. Výměra této zpevněné plochy pro zjištění základu daně z pozemků se zjistí ze stavební délky kolejí v metrech násobené průměrnou délkou pražců, tj. 2,5 m. V případě kolejového rozvětvení vlečky se základ daně zjistí jako součet stavebních délek kolejí násobený průměrnou délkou