DENNÍ AKTUALIZACE DATABÁZE

Renomovaný autorský kolektiv, který zajišťuje aktualizaci, tvoří:

 • pracovníci správy daně a státní správy,
 • daňoví poradci,
 • auditoři,
 • přední specialisté v oboru transferových cen a
 • právníci.
Více informací

VÝHODY ON-LINE DATABÁZE

 • Aktuální a praktické informace z oblasti transferových cen
 • Aktuální úplná znění právních předpisů
 • Garantovaná aktuálnost a správnost dokumentů
 • Bezplatný odpovědní servis
 • Jednoduché ovládání
Více informací
image01

ROZMANITÉ INFORMACE

 • Aktuality
 • Výklady
 • Komentáře
 • Řešené dotazy
 • Tabulkové přehledy
 • Právní předpisy
Více informací
image01

O tomto produktu


Chcete-li zjistit o on-line knihovně Transferové ceny profi více, rozklikněte si níže umístěné odkazy, kde jsou její vlastnosti vysvětleny podrobněji.

 • Transferové ceny profi

  On-line databáze "Transferové ceny profi" je na našem trhu ojedinělá databáze odborných příspěvků z oblasti transferových cen. Tato on-line knihovna umožňuje získat komplexní informace o tomto tématu, které ke své práci potřebujete. Její obsah je denně aktualizován předními odborníky na danou problematiku, proto Vám u více než poloviny příspěvků garantujeme aktuálnost a správnost. 

  Portál Transferové ceny profi má jednoduché ovládání. Svůj dotaz po zadání do našeptávače snadno upřesníte pomocí inteligentních filtrů. Ty Vám nabídnou pouze ty nejrelevantnější odpovědi. Příspěvky jsou platné dle legislativy. Navíc, zcela bez reklam.

  Našimi zákazníky jsou lidé, kteří vyžadují rychlost a zároveň kvalitu. Proto naše odborné databáze stavíme na 3 základních pilířích (GRÓ):

  1. Garance aktuálnosti a správnosti 
  2. Rychlost vyhledávání
  3. Odpověď na jakýkoliv odborný problém 

  ***

  Co jsou transferové ceny?

  Transferové ceny (převodní) ceny jsou ceny uplatňované u transakcí prováděných mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami a mezi sdruženými podniky. Je to jiná cena, než je cena obvyklá, tedy taková, která by byla v tuzemsku dosažena ve stejný čas při prodejích stejného nebo podobného zboží nebo služby v obvyklém obchodním styku.

  Převodní (transferové) ceny jsou v České republice upraveny v § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, který definuje tzv. princip tržního odstupu. Dále toto ustanovení definuje okruh spojených osob, tedy osob, na které se pravidla transferových cen vztahují. Poplatník může sjednávat ceny, které se liší od zjištěných cen obvyklých v obdobných vztazích mezi nezávislými osobami, ale pak je povinen tento rozdíl „uspokojivě doložit“.

  Princip tržního odstupu je základním pravidlem v transferových cenách požadující, aby ceny a zejm. podmínky mezi spojenými osobami odpovídaly cenám, resp. podmínkám, které by sjednaly za jinak stejných nebo obdobných okolností nezávislé subjekty na trhu.

  Vztahy mezi spřízněnými osobami jsou sledovány a posuzovány daňovými správami jednotlivých států z pohledu jejich daňových dopadů, zejména s ohledem na jejich daňový základ pro stanovení daně z příjmů. Spřízněné subjekty totiž mohou ve vzájemných transakcích upravovat ceny tak, aby zdanitelné zisky plynuly do zemí s nižší mírou zdanění.

  Řešení mezinárodních problémů v oblasti transferových cen upravují dvoustranné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ty definují princip tržního odstupu a uvádějí, jakým způsobem má postupovat správce daně při jeho nedodržení. Případný spor jsou státy povinny vyřešit vzájemnou dohodou.

  „Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy“ (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, dále jen „Směrnice OECD“) uvádí metody a doporučení pro stanovení cen mezi spojenými osobami, daňovým správám dává doporučení, jak postupovat v daňovém řízení, a uvádí i řešení některých zvláštních případů transakcí (nehmotný majetek, služby, podílení se na nákladech apod.).

  Mezi typické příklady transakcí mezi spojenými osobami patří např. prodej výrobků, poskytování manažerských služeb, marketingových akcí, poskytování licencí, prodej či nájem nemovitého či movitého majetku, poskytování záruk a jiných forem zajištění atd.

  Jak si vybírají finanční úřady daňový subjekt ke kontrole?

  Při výběru daňových subjektů ke kontrole převodních cen vychází správci daně z nejrůznějších zdrojů:

  • z údajů uvedených v daňovém přiznání a jeho přílohách (příloha k účetní závěrce, zpráva o vztazích),
  • z informací z externích zdrojů (obchodní rejstřík, sbírka listin či výroční zpráva),
  • po provedeném místním šetření,
  • na základě mezinárodní výměny informací, kterou správce daně obdrží ze zahraničí.

  Co finanční úřady kontrolují a doměřují?

  Daňové správy zpřísnily kontrolu správnosti transferových cen. Důvodem většího počtu kontrol je vzrůstající počet společností se zahraniční majetkovou účastí a poznatky z již provedených kontrol, ve kterých se daňová povinnost doměřovala.

  Finanční úřady doměřují rozdíl v ceně, kterou si sjednaly takzvané „spojené osoby“, za konkrétní transakci, s cenou, kterou by si sjednaly osoby nezávislé, v běžných obchodních vztazích a za stejných nebo obdobných podmínek.

  Jaké jsou hlavní nedostatky při kontrolách:

  • chybějící dokumentace,
  • neodůvodněné rozdíly v cenách mezi spřízněnými a nezávislými odběrateli,
  • neprokázané poskytnutí marketingové, poradenské či manažerské služby v rámci skupiny.

  Metody pro určení „správné“ transferové ceny vycházejí:

  • ze srovnání cen nezávislých a cen v řízených transakcích,
  • z ceny při opětovném prodeji, tj. ceny, za kterou je produkt, který spojená osoba nakoupila od sdruženého podniku, prodán nezávislému podniku,
  • z ceny na základě určení tzv. nákladové základny, ke které je přičtena zisková přirážka ve výši obvyklé na trhu. 

  Typickým příkladem sdružených podniků (či spojených osob), je mateřská společnost, která zřídí dceřiné společnosti. Poté založí např. servisní středisko, IT středisko, marketingové středisko, které obstarávají služby za úplatu pro všechny výrobní společnosti. Ceny těchto služeb budou zajímat správce daně.

  Daňová kontrola se zaměřuje na uplatňované převodní ceny především v případě, kdy takový podnik vykazuje netypické výsledky hospodaření, např. dlouhodobé ztráty, nepoměr vývoje zisku k vývoji obratu apod. Daňový poplatník by měl být schopen obhájit stanovenou převodní cenu a dokumentovat, že nedochází k „nepřiměřenému“ převodu zisků do zahraničí. Podle českého daňového práva totiž leží důkazní břemeno na poplatníkovi.

  Sdružené podniky jsou podniky, kde se jeden podnik podílí, ať již přímo či nepřímo, na řízení, kontrole nebo kapitálu druhého podniku anebo pokud se stejná osoba účastní, ať již přímo či nepřímo, na řízení, kontrole nebo kapitálu obou podniků. 

  Stálá provozovna je obecně místem na území určitého státu, v němž vykonává svou činnost daňový nerezident. Jedná se o fikci samostatného objektu pro daňové účely. Smyslem stálé provozovny je umožnit státu, na jehož území stálá provozovna vznikne, aby zdanil ty zisky, které dané zahraniční společnosti vznikají na jeho území. Stálou provozovnou může být např. dílna, kancelář, prodejny, staveniště, také např. místo k těžbě přírodních zdrojů apod.

  (Transferové ceny * Základ daně FO * Základ daně PO * Stálá provozovna * Spojené, spřízněné osoby * Tržní odstup * Sdružené podniky)  

 • Funkce

  V on-line databázi Transferové ceny profi lze dokumenty třídit dle následujících kriterií:

  Dle TEMATICKÝCH OKRUHU

  Vybrali jsme pro Vás témata, která by Vás mohla zajímat. Stačí na ně kliknout a dostanete se k dokumentům, které jsou pod dané téma zařazena.

  Dle TYPU INFORMACE

  Databáze Transferové ceny profi je rozmanitá typem svých dokumentů - naleznete zde nepřeberné množství klasických článků, komentářů, aktualit, vzorů, checklistů, směrnic, právních předpisů atd. Pro inspiraci poskytujeme i řešené dotazy našich čtenářů, které zodpovídají zkušení a renomovaní autoři, a díky kterým se můžete vyvarovat chybám a pochybnostem.

   Dle AKTUÁLNOSTI

  • Garance

  Informace v Transferové ceny profi jsou průběžně aktualizovány podle legislativního vývoje za podpory 800členného autorského kolektivu tvořeného pracovníky správy daně a státní správy, daňovými poradci, auditory a právníky. Takto ověřené články jsou označeny logem .

  • Archiv

  Transferové ceny profi  dále nabízí bohatý archiv článků. U nich byla garantována aktuálnost k datu vydání, ale nejsou aktualizovány na základě pozdějších legislativních změn. Tyto články jsou označeny logem .

  DLE PLATNOSTI V OBDOBÍ

  Vyfiltrujte si dokumenty platné pro jednotlivá časová období. Tuto funkci využijete zejména při zpětné kontrole účetnictví, kdy potřebujete znát aktuální informace ke staršímu datu.

  DLE PRÁVNÍ FORMY

  Pokud jste fyzická osoba, pak si vyfiltrujte jen články pro Vás, tj. pro fyzickou osobu a nemusíte se zabývat informacemi pro právnickou osobu. Platí to i naopak.

  MŮJ OBSAH

  V této sekci naleznete dotazy, které jste podali prostřednictvím stránky Transferové ceny profi.

  MNĚ DOSTUPNÉ

  Po kliknutí na tomto filtru budete pracovat ve své verzi on-line knihovny Transferové ceny profi. Žádný jiný dokument Vás nebude rušit.

   

 • Služby

  Bezplatný odpovědní servis

  • Narazíte-li na problém, na který jste nenalezli přes intuitivní vyhledávání odpověď, je Vám k dispozici bezplatný odpovědní servis. Stačí napsat dotaz a písemnou odpověď od odborníka získáte nejpozději do 3 týdnů. Tato služba je pro předplatitele zdarma a zajistí Vám odpovědi na 4 odborné dotazy z oblasti daní a účetnictví za rok.

Jaký modul vybrat?

Přehled modulů


* Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši

Přejete si nás kontaktovat?


Kontaktujte nás

Potřebujete s něčím pomoci?

Neváhejte nás kontaktovat přes níže uvedený formulář, obratem se Vám ozveme.

Výhody tohoto způsobu kontaktování jsou následující:

 • Nečekáte na telefonu.
 • Ozve se Vám ta nejkompetentnější osoba.
 • Kopii Vašeho požadavku obdržíte na Váš email.

Vše vyřídíme rychle a k Vaší spokojenosti. Jsme tu pro Vás.

Pro získání možnosti bezplatného testování je nutné vyplnit správně kontaktní telefon a Váš email.

Na Vámi uvedený telefon Vás budeme kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne, abychom s Vámi domluvili jak Vámi preferovaný termín počátku testování, tak i Vámi vybraný modul, který chcete otestovat.

Na Vámi uvedený email Vám následně zašleme vygenerované přístupové testovací přístupy. 

Bez ověření správnosti Vašeho telefonu a emailu tedy není možné požadované testování poskytnout. Děkujeme za pochopení.

Input:
Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná média ve skupině Verlag Dashöfer. Údaje budou použity výhradně skupinou Verlag Dashöfer a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.
loading...
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!