dnes je 7.3.2021

Input:

026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny

18.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Dospělými zvířaty a jejich skupinami se rozumí dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna), s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. O dospělých zvířatech a jejich skupinách s dobou použitelnosti delší než jeden rok neúčtovaných jako o DHM se účtuje jako o zásobách.

§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017,019

NÚR, KDP

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.II.4.2. – Dospělá zvířata a jejich skupiny

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
VZ
Pořízení dospělých zvířat s vedlejšími pořizovacími náklady:


a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů 042 321,
389
§ 25 ZoÚ
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii) 042 321,
211,
586,
588
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
2. VZ Zařazení – převod dospělých zvířat v celkové pořizovací ceně 026 042 § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Dle ZDP patří mezi dospělá zvířata a jejich skupiny jen zvířata, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč, od 1. 1. 2021, resp. od 1. 1. 2020, vyšší než 80 000 Kč.
3. VZ, BÚ Na pořízení dospělých zvířat byla poskytnuta dotace 221
(378),
346,
026
346,
042,
042
Ocenění se snižuje o přijatou dotaci – podrobněji u účtu 021.
4. VZ Aktivace nákladů vynaložených na pořízení dospělých zvířat ve vlastní režii:


a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech 042 588 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
b) zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit 026 042 § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – vlastní náklady – podrobněji u účtu 021.
5. PF,
P
Pořízení dospělých zvířat bez vedlejších pořizovacích nákladů:


a) dodavatelsky 026 321
b) za hotové, 026 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
6. VZ Pořízení dospělých zvířat darem 026 648 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ
7. VZ Pořízení dospělých zvířat převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  026 491
8. VZ Pořízení dospělých zvířat při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 026 379,
353
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK – nepeněžitý vklad – podrobněji u účtu 021.
9. VZ Účtování o nově zjištěných (v účetnictví dosud nezachycených) dospělých zvířatech 026 086 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ
10. VZ Převod dospělého zvířete z vlastního chovu:


Nahrávám...
Nahrávám...