dnes je 9.3.2021

Input:

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 6, § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, KDP

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.1.5.2. – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku koupí, nabytím práv k dlouhodobému nehmotnému majetku:     
a) na fakturu  041  321  Pořízení je možné účtovat i přímo na 01, pokud nejsou náklady spojené s pořízením.  
b) za hotové  041  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
c) vedlejší náklady spojené s pořízením (fakturované práce, služby, poplatky apod.)  041  321,
325,
345  
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ 
d) kapitalizované úroky z úvěrů  041  379,
- 562  
Do doby zařazení DNM do užívání je možné zachycovat úroky jako součást pořizovací ceny (současně se může ÚJ rozhodnout, že bude účtovat úroky do nákladů). Po zařazení do užívání jsou úroky nákladem vždy.  
e) clo  041  379   
2.  VZ  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve vlastní režii  041  586,
587  
Ocenění vlastními náklady podle § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
3.  VZ, BÚ  Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  221
(378),
346,
01x  
346,
041,
041  
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.
Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení DNM a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.  
4.  VZ  Nevyfakturovaný dlouhodobý nehmotný majetek k datu účetní uzávěrky  041  389  Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.  
Nahrávám...
Nahrávám...