dnes je 18.6.2024

Input:

§ 10 DŘ

15.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.3.1.1.1
§ 10 DŘ

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

  • - § 186 odst. 3
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řádu (SŘ)

  • - § 1 odst. 1
 • Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

  • - § 1
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ)

  • - § 19 a 20
Komentář

Komentář k § 10 DŘ

Podle odstavce 1 je správcem daně každý správní orgán, případně i jiný státní orgán, kterému daňový řád nebo jiný zákon přiznává věcné kompetence ke správě daní.

V odstavci 2 je stanoveno, kdo je pro účely tohoto zákona správním orgánem (obecně je ve stejném rozsahu správní orgán vymezen jako legislativní zkratka v § 1 odst. 1 SŘ). Podle § 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky tvoří soustavu správních orgánů pro výkon správy daní Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady. Generální finanční ředitelství, které má sídlo v Praze, je podřízeno Ministerstvu financí jako ústřednímu orgánu státní správy pro oblast působnosti orgánů finanční správy. Generálnímu finančnímu ředitelství je podřízeno Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně a tomu jsou podřízeny finanční úřady.

Nahrávám...
Nahrávám...