dnes je 27.5.2024

Input:

§ 106e ZDPH - Zrušení registrace skupiny

10.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.14.1060005
§ 106e ZDPH - Zrušení registrace skupiny

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • - § 5a – 5c - Skupina
  • - § 106f - Zánik členství člena skupiny

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 11

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

V § 106e ZDPH jsou stanovena pravidla pro zrušení registrace skupiny. S problematikou skupiny dále souvisí § 106f, který se týká zániku členství člena skupiny.

K § 106e odst. 1

Termíny, k nimž se může skupina registrovat i zrušit registraci, jsou zákonem omezeny. Podle § 106e odst. 1 správce daně zruší registraci skupiny k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, pokud do konce října příslušného roku skupina podá žádost o zrušení registrace.

K § 106e odst. 2

Novelizovaný odst. 2 obsahuje informační povinnost zastupujícího člena skupiny. Ten je povinen oznámit neprodleně správci daně, že skupina přestala splňovat podmínky podle § 5a (např. její členové přestali být spojenými osobami ve smyslu § 5a zákona). V návaznosti na to správce daně zruší registraci skupiny, viz odst. 3.

K §

Nahrávám...
Nahrávám...