dnes je 17.6.2024

Input:

§ 107 DŘ Náklady řízení

10.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

8.3.6.3.17
§ 107 DŘ Náklady řízení

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 107 DŘ

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 182 odst. 1
    • - § 263
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (ZK)

    • - § 151 až 189
Komentář

Komentář k § 107 DŘ

Podle odstavce 1 obecně platí, že náklady řízení při správě daní hradí ze svých rozpočtových prostředků příslušný správce daně, s výjimkou nákladů na vymáhání nedoplatků a nákladů, které vznikly osobám zúčastněným na správě daní nebo ke kterým jsou tyto osoby povinny (např. exekučních nákladů, které je podle § 182 odst. 1 DŘ povinen hradit dlužník).

Odstavec 2 vymezuje nárok na náhradu nákladů náležejících třetí osobě, která se na výzvu správce daně zúčastní řízení a odstavec 3 upravuje způsob, jakým lze tento nárok uplatnit.

V odstavci 4 je upraven rozsah a způsob náhrady nákladů vzniklých v řízení při správě daní ustanovenému zástupci osoby zúčastněné na správě

Nahrávám...
Nahrávám...