dnes je 17.6.2024

Input:

§ 11a ZDN Zvýšení daně

16.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.3.6
§ 11a ZDN Zvýšení daně

Ing. Jan Koreček

Úplné znění

Ustanovení související k § 11a ZDN

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (ZDN)

  • - § 1 – úvodní ustanovení
  • - § 7 – předmět daně ze staveb a jednotek
  • - § 9 – osvobození od daně ze staveb a jednotek
  • - § 10 – základ daně ze staveb a jednotek
  • - § 11 – sazba daně ze staveb a jednotek
  • - § 12b – jednotky
  • - § 16a – obecně závazná vyhláška
Komentář

Komentář k § 11a odst. 1 ZDN

U budovy obytného domu (H), ve kterém je nebytový prostor užívaný k podnikání (s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí budovy nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě) se zvyšuje daň ze staveb a jednotek o 2 Kč za m2 podlahové plochy tohoto nebytového prostoru. Podnikání v budově obytného domu nesmí být na převažující části podlahové plochy nadzemní části budovy, neboť jinak by se jednalo o zdanitelnou stavbu sloužící k podnikání a byla uplatněna sazba podle § 11 odst. 1 písm. d) ZDN.

Komentář k § 11a odst. 2 ZDN

Ustanovení upravuje zvýšení daně u zdanitelných jednotek vymezených podle občanského zákoníku. Dané ustanovení nelze vztáhnout na zdanitelné jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. Zdanitelné jednotky podle nového občanského zákoníku mohou být vymezeny jako skupina (soubor) bytů, skupina (soubor) nebytových prostorů nebo skupina (soubor) bytů a nebytových prostorů (§ 1158 odst. 2 NOZ). Daň ze staveb a jednotek se u zdanitelné jednotky, jejíž součástí je i nebytový prostor užívaný k podnikání zvyšuje o součin kladného rozdílu sazeb (od sazby daně za příslušné podnikání v nebytovém prostoru se odečte sazba daně příslušná pro zdanitelnou jednotku) a upravenou podlahovou

Nahrávám...
Nahrávám...