dnes je 17.6.2024

Input:

§ 12 DŘ Úřední osoby

16.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.3.1.1.3
§ 12 DŘ Úřední osoby

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

  • - § 6
  • - § 77
  • - § 261
 • Zákon č. 456/2011 Sb. Sb., o Finanční správě České republiky

  • - § 16
 • Vyhláška č. 47/20012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky, ve znění vyhlášky č. 430/2012 Sb.

  • - Příloha č. 1
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ)

  • - § 77 odst. 1
Komentář

Komentář k § 12 DŘ

Podle odstavce 1 vykonává správce daně své pravomoci prostřednictvím úředních osob, kterými se podle odstavce 2 rozumí osoby, které jsou v pracovněprávním poměru ke správci daně (zaměstnanci správce daně), nebo jiné osoby, které jsou výkonem pravomocí příslušného správce daně pověřeny přímo zákonem anebo tuto pravomoc vykonávají na základě zmocnění daného zákonem (např. starosta obce), a které se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správce daně. Úřední osoby se nepovažují za osoby zúčastněné na správě daní ve smyslu ustanovení § 6 DŘ.

Podle odstavce 3 ve stanovených případech úřední osoba prokazuje svoje

Nahrávám...
Nahrávám...