dnes je 23.3.2023

Input:

121 - Nedokončená výroba (při způsobu B účtování zásob)

8.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

121 – Nedokončená výroba (při způsobu B účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

V průběhu účetního období není při periodickém způsobu účtování v účetnictví zachycen pohyb o přírůstcích a úbytcích nedokončené výroby, aktuální informaci o stavu nedokončené výroby účetní jednotka z účetnictví získá až k okamžiku sestavení účetní závěrky. Dle sdělení Ministerstva financí z roku 2018 je doporučeno v kategorii zásoby účtovat o digitálních měnách jako o "zásobách svého druhu".

Periodický způsob B účtování zásob mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona. Nedokončená výroba jsou produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud výrobkem, tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody

§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 018, 019

NÚR, JUD

Rozvaha: Aktiva: C.I.2. – Nedokončená výroba a polotovary

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Převod zůstatku při otevření účetních knih 121 701 Ocenění zásob nedokončené výroby vlastními náklady – podrobněji u účtu 121 způsob A.
2. VZ,
S
Vyúčtování výsledků inventarizace:


a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 581 121 Účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem normy přirozených úbytků vždy pro příslušné účetní období.
b) manka a škody nad normu 549 121
c) snížení hodnoty nedokončené výroby v důsledku živelní pohromy 547 121 Výjimečně se užívá účet  547 Mimořádné provozní náklady podle § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).
d) přebytek nedokončené výroby 121 581
e) latentní (skryté) úbytky užitné hodnoty nedokončené výroby:


Nahrávám...
Nahrávám...