dnes je 23.5.2024

Input:

132/2017 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 139/2017 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2017
o plánování obrany státu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., (dále jen „zákon”):
Plány obrany státu
§ 1
Plány obrany státu jsou dokumenty, jimiž je stanoven soubor věcných, organizačních a personálních opatření určených k přípravě, řízení a organizaci zajišťování
a) obrany státu,
b) plnění mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně,
c) podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru a
d) účasti ozbrojených sil na mírových operacích.
§ 2
Plány obrany státu jsou podle svého obsahu zpracovány jako
a) ústřední plán obrany státu,
b) plán odpovídajících sil a prostředků nezbytných k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu (dále jen „plán odpovídajících sil a prostředků”),
c) plán doplňování odpovídajících sil a prostředků nezbytných k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu (dále jen „plán doplňování odpovídajících sil a prostředků”),
d) plány hospodářské mobilizace1) ,
e) plán operační přípravy státního území České republiky (dále jen „státní území”),
f) plán realizace operační přípravy státního území,
g) předběžné operační plány,
h) stálé obranné plány,
i) seznam opatření národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu (dále jen „seznam opatření”),
j) katalog opatření národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu (dále jen „katalog opatření”),
k) plány přípravy občanů k obraně státu a
l) dílčí plány obrany.
§ 3
Ústřední plán obrany státu
(1) Ústřední plán obrany státu zahrnuje
a) plán zajištění obrany státu se stanovením:
1. odpovědnostních vazeb při provádění jeho jednotlivých částí a podmínek jejich koordinace,
2. procesů a fází krizového plánování a plánování obrany v rámci systému obrany státu a
3. základních postupů při zajišťování obrany státu a zásad jejich organizace,
b) scénáře použití ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
c) plány činnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků zpracované v rámci systému zajišťování obrany státu pro:
1. období míru,
2. stav ohrožení státu a
3. válečný stav,
d) plán nezbytných dodávek1) a
e) základní organizační a komunikační vazby v rámci systému zajišťování obrany státu.
(2) Návrh ústředního plánu obrany státu nebo návrh aktualizace ústředního plánu obrany státu zpracovává Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo”) a předkládá jej ke schválení vládě.
(3) Aktualizace ústředního plánu obrany státu se provádí vždy po 4 letech od schválení jeho původního nebo
Nahrávám...
Nahrávám...