dnes je 15.4.2024

Input:

§ 16 ZDNV Zjištěná cena

7.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

5.1.1.4.7
§ 16 ZDNV Zjištěná cena

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 16 ZDNV

  • Zákonné opatření Senátu č. 340/2012 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (ZDNV)

    • - § 10
    • - § 12
    • - § 14
Komentář

Komentář k § 16 ZDNV

Zjištěnou cenou se pro účely ZDNV rozumí cena zjištěná podle zákona upravujícího oceňování majetku. Tímto zákonem je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, který se vždy použije ve spojení s příslušným prováděcím předpisem (tj. oceňovací vyhláškou, účinnou v den nabytí vlastnického práva k nemovité věci), který na jeho základě stanoví podrobnější postupy určení zjištěné ceny. Pokud se v mezidobí

Nahrávám...
Nahrávám...