dnes je 19.7.2024

Input:

§ 16b ZDP - Zdaňovací období

5.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

4.1.1.16002
§ 16b ZDP – Zdaňovací období

JUDr. Pavla Blažková

Úplné zněníUstanovení související

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

    • § 3 – předmět daně z příjmů fyzických osob

    • § 5 – základ daně a daňová ztráta

    • § 7 odst. 12 – příjmy ze samostatné činnosti – hospodářský rok jako účetní období

    • § 21a – zdaňovací období (u právnických osob)


Komentář
Komentář

Toto ustanovení bylo zařazeno do ZDP novelou účinnou od 1. 1. 2014. Nejedná se přitom o žádnou faktickou změnu, ale pouze o technické sjednocení s úpravou v ostatních daňových zákonech. Dle důvodové zprávy vlády k tomuto ustanovení odpovídá jeho zařazení na konec hmotněprávních ustanovení obvyklému řazení konstrukčních prvků daně v daňových zákonech. Před rokem 2014 bylo zdaňovací období jako kalendářní rok upraveno v § 5 odst. 1 ZDP.

Upozornění na možné chyby
Upozornění na možné chyby

U právnických osob může být zdaňovacím obdobím i hospodářský rok nebo účetní období, pokud je delší než nepřetržitě po sobě jsoucích 12 měsíců. Podrobnější podmínky pro tyto případy stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v pozdějším znění. I když si i

Nahrávám...
Nahrávám...