dnes je 17.6.2024

Input:

§ 17b ZDP Základní investiční fond

9.2.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.1.2.2.1
§ 17b ZDP Základní investiční fond

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

    • - § 92 až 186
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

    • - § 20
    • - § 20a
    • - § 21
Komentář

Komentář k § 17b ZDP

Zatímco obecná sazba DPPO činí 19 %, tak v případě investičních fondů je zvýhodněna na pouhých 5 % ze základu daně, což je obvyklá praxe podpory kolektivního investování ve většině ekonomicky vyspělých států. Přičemž návazně vyplácené podíly na zisku investičního fondu jsou v případě běžných (drobných) podílníků zdaňovány 15 % srážkovou daní stejně jako např. u podílů na zisku a. s.

Ovšem značné zvolnění podmínek vytváření investičních fondů nově umožnilo jejich čistě daňově účelové a hromadné zakládání investičních fondů běžnými podnikatelskými obchodními korporacemi. Rovněž se rozšířily tzv. developerské investiční fondy, kde již prakticky nešlo o kolektivní investování velkého počtu drobných investorů, ale které byly zcela v režii jednoho nebo několika málo dominantních investorů. Přičemž, pokud dotyčný investor (právnická osoba) splní podmínky definici "mateřské společnosti" (tj., pokud vlastní minimálně 12 měsíců alespoň 10 % podíl na investičním fondu s právní formou a. s. nebo s. r. o.), jsou podle tzv. dividendové směrnice Rady 2011/96/EU, o společném zdanění mateřských a dceřiných společností, podíly na zisku vyplácené investičním fondem od daně z příjmů osvobozené. V tomto případě je pak konečné efektivní zdanění podle platné úpravy pouze 5 %, což umožňuje vytváření účelových investičních fondů, které slouží pouze k legálnímu vyhnutí se daňové povinnosti.

Z těchto důvodů je nově od roku 2015 umožněno uplatnit sníženou sazbu daně z příjmů 5 % pouze u vybraných typů investičních fondů, pro které toto nové ustanovení definuje nový pojem "základní investiční fond". Jedná se o čistě účelovou daňovou kategorii zahrnující zejména investiční fondy, jejichž akcie jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu a dále tzv. otevřené podílové fondy.

Cílem stanovených kritérií bylo umožnit i nadále daňové zvýhodnění pro všechny běžné investiční fondy, ale zároveň omezit čistě daňově motivované zakládání méně běžných investičních fondů.

Základním investičním fondem je tedy vždy investiční fond, který je

Nahrávám...
Nahrávám...