dnes je 16.7.2024

Input:

§ 180 DŘ Prohlášení o majetku

19.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

8.4.5.5.6
§ 180 DŘ Prohlášení o majetku

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Komentář

Komentář k § 180 DŘ

Podle odstavce 1 je dlužník povinen podat prohlášení o majetku na základě výzvy správce daně, a to ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.

Odstavec 2 zavazuje dlužníka uvést v prohlášení o majetku úplné a pravdivé údaje o majetku včetně majetku patřícího do společného jmění manželů.

Odstavec 3 obsahuje taxativní výčet údajů, které je dlužník povinen uvést v prohlášení o majetku. Z výčtu je zřejmé, že v prohlášení o majetku nemusí dlužník uvádět movité věci nízké hodnoty.

Podle odstavce 4 sděluje dlužník

Nahrávám...
Nahrávám...