dnes je 17.6.2024

Input:

§ 2 ZoÚ Předmět účetnictví

7.3.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

9.1.1.2
§ 2 ZoÚ Předmět účetnictví

Ing. Alena Čechová

Úplné znění

Ustanovení související k § 2 ZoÚ

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

    • - § 1721 – upřesnění pojmu závazku ve vztahu k dlužníkovi
Komentář

Komentář k § 2 ZoÚ

S platností od 1. 1. 2016 se do zákona o účetnictví vrací pojem jednoduchého účetnictví, neboť do této doby některé "drobné" účetní jednotky mohly tento systém využívat (poslední platná úprava je z roku 2003), aniž by byl právně navázán na platné předpisy v současné době. Proto byly v tomto paragrafu účetní jednotky rozděleny na:

  • ty, které vedou účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o stavu zjednodušeně podvojné účetnictví a

  • ty, které vedou jednoduché účetnictví.

V návaznosti na to pak vymezuje, co je předmětem jednoduchého účetnictví.

Od roku 2014 je zaveden pojem dluh v souvislosti s nabytí účinnosti NOZ, kde je v § 1721 NOZ stanoveno, že "Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má

Nahrávám...
Nahrávám...