dnes je 18.6.2024

Input:

§ 20b Samostatný základ daně

27.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

3.1.2.11
§ 20b Samostatný základ daně

Ing. Pavel Kyselák

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

    • - § 17 – poplatníci daně z příjmů právnických osob
    • - § 19 – osvobození od daně
    • - § 21 – sazba daně
    • - § 24 odst. 2 písm. ch) – výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
Komentář

Komentář k § 20b ZDP

Příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění ze zdrojů v zahraničí u daňového rezidenta ČR – právnické osoby vstupují do tzv. samostatného základu daně a podléhají sazbě daně ve výši 15 %. Výjimkou jsou přijaté podíly na zisku, které jsou podle § 19 odst. 1 písm. zi) a odst. 9 a 10 ZDP osvobozeny od DPPO.

Do samostatného základu daně se tak nezahrnují příjmy osvobozené od daně.

Obdobně jako u tuzemských PO se postupuje i u daňových nerezidentů – PO, pokud se příjmy z podílů na zisku, vypořádací podíly a podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynoucí ze zahraničí přičítají jejich stálé provozovně umístěné na území ČR. Tím se zrovnoprávňuje jejich postavení a odstraňuje daňová nevýhoda, protože sazba daně u samostatného základu daně činí jen 15 %, ve srovnání se sazbou pro obecný základ daně 19 %. Ustanovení § 20b ZDP se

Nahrávám...
Nahrávám...