dnes je 22.5.2024

Input:

213/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.

č. 218/2012 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 20. června 2012
o vydání cenového rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
Nahrávám...
Nahrávám...