dnes je 22.5.2024

Input:

§ 24 ZDPH - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku

1.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.5.24
§ 24 ZDPH - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • - § 2 - Předmět daně
  • - § 9 - Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby
  • - § 14 - Poskytnutí služby
  • - § 21 - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží,

poskytnutí služby a převodu nemovitostí

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Ustanovení § 24 stanoví, kdy nastane den uskutečnění zdanitelného plnění a kdy vzniká povinnost přiznat daň v případě, kdy je služba, s místem plnění v tuzemsku, poskytována plátci nebo identifikované osobě osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou, která není osobou usazenou v tuzemsku, případně kdy je v tuzemsku dodáno zboží osobou neusazenou v tuzemsku.

K § 24 odst. 1

Plátci, kterému je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Je-li poskytnuta úplata dříve než uskutečnění zdanitelného plnění, vzniká povinnost přiznat daň ke dni poskytnutí úplaty.

Osobou neusazenou v tuzemsku se dle definice v § 4 odst. 1 písm. m) zákona rozumí osoba povinná k dani se sídlem v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, která uskuteční v tuzemsku zdanitelné plnění.

Stejným způsobem uvedené pravidlo pro přiznání daně uplatňuje i identifikovaná osoba, které je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku.

K § 24 odst. 2

V odstavci 2 je upraven den uskutečnění zdanitelného plnění – je jím v případě služeb den poskytnutí služby. (Na rozdíl od obecného pravidla v § 21 zákona při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku tedy nemůže nastat uskutečnění zdanitelného plnění vystavením daňového dokladu.) U vybraných služeb však nastává uskutečnění zdanitelného plnění podle § 21 odst. 4 písm. b) a § 21 odst. 5 až 9 (za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den uvedený v těchto ustanoveních § 21).

K § 24 odst. 3

Ustanovení odst. 3 obsahuje časový limit pro nejpozdější přiznání daně z přijatých služeb. Pokud se jedná o službu podle § 9 odstavec 1 zákona o DPH poskytovanou osobou neusazenou v tuzemsku, která je poskytovaná po dobu delší než 12 měsíců a během této doby nedojde k poskytnutí úplaty, vzniká příjemci služby (tj. plátci nebo identifikované osobě) povinnost přiznat daň nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

K § 24 odst. 4

Obdobným způsobem podle odst. 1 – 3 se stanoví den uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při:

  • dodání zboží s instalací nebo montáží,

  • dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu soustavami nebo sítěmi

osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku.

K § 21 odst. 5

Odst. 5 obsahuje pravidlo pro přiznání daně ve zvláštním případě, kdy v tuzemsku dodává zboží osoba neusazená

Nahrávám...
Nahrávám...