dnes je 18.6.2024

Input:

§ 250 DŘ Pokuta za opožděné tvrzení daně

9.12.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

8.5.5
§ 250 DŘ Pokuta za opožděné tvrzení daně

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 250 DŘ

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 101 odst. 6
Komentář

Komentář k § 250 DŘ

Odstavce 1 a 2 upravují postih za opožděné podání daňového tvrzení nebo za nesplnění povinnosti podat daňové tvrzení. Tímto postihem je pokuta za opožděné tvrzení daně, která vzniká ve stanovené výši přímo ze zákona, nastanou-li zde předpokládané skutečnosti. Pokuta za opožděné podání daňového tvrzení nevzniká za prvních pět pracovních dnů zpoždění. Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniká jen u těch daňových tvrzení, k jejichž podání je daňový subjekt povinen. Tato pokuta tedy nevznikne při opožděném podání daňového přiznání, které daňový subjekt podává na základě vlastního rozhodnutí, ačkoli k tomu není povinen (např. při opožděném podání dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost nebo na vyšší daňový odpočet anebo vyšší daňovou ztrátu).

Podle odstavce 3 se pokuta vzniklá v důsledku pozdního podání daňového tvrzení nepředepíše a daňovému

Nahrávám...
Nahrávám...