dnes je 17.6.2024

Input:

256 - Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti

11.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

256 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku (kuponové dluhopisy, diskontované dluhové CP, směnky). Při nákupu jsou oceněny pořizovací cenou a k datu účetní závěrky se nepřeceňují na reálnou hodnotu.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48, § 51 a § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 016, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.2. – Ostatní krátkodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
VZ,
P
Přímý nákup dluhových cenných papírů 256,
259
221,
211,
379
ČÚS 016
2. VZ Uplatnění práva opce 256 376 ČÚS 017
O opcích podrobněji u účtu 376377.
3. VZ Nákup cenného papíru na sekundárním trhu (smlouva o nákupu) 256 379
4. VZ Získání cenného papíru darem 256 668 § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 019
5. VZ Pořízení cenného papíru při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 256 353,
378
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
6. VZ Převod cenného papíru z majetku individuálního podnikatele do podnikání 256 491 ČÚS 018
7. VZ Zúčtování rozdílu mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou diskontovaných cenných papírů držených do splatnosti ve věcné a časové souvislosti 256 666,
384
ČÚS 019
8. Příjem z inkasa splatných dluhových cenných papírů 221 256
Nahrávám...
Nahrávám...