dnes je 15.7.2024

Input:

3/2004 F.z., Pokyn č. D-256: o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2003 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

3/2004 F.z., Pokyn č. D-256: o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2003 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Pokyn č. D - 256
o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2003 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 
Referent:
Ing. Petr Vrána, tel: 257 044 277
Č.j.: 533/103 538 /2003
 
Ing. Kateřina Illetško, tel: 257 044 356
 
Poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurs stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů”). Jednotný kurs použije poplatník vždy i pro případy podle § 38f zákona o daních z příjmů tj. při přepočtu měny při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí.
Pro přepočet měn neuváděných v kursovním
Nahrávám...
Nahrávám...