dnes je 17.6.2024

Input:

§ 3 ZDNV Nabytí vlastnického práva

31.10.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

5.1.1.2.2
§ 3 ZDNV Nabytí vlastnického práva

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 3 ZDNV

  • Zákonné opatření Senátu č. 340/2012 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (ZDNV)

    • - § 1 – Poplatník daně
    • - § 2 – Vymezení předmětu daně
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

    • - § 1448 a násl. – Svěřenský fond
    • - § 3055 a 3058 – Věcná práva – pozemky a stavby
Komentář

Komentář k § 3 ZDNV

Pokud je v ZDNV použit pojem "nabytí vlastnického práva k nemovité věci", je nutné jej vždy vykládat v rozšířeném smyslu podle § 3 ZDNV, a to nezávisle na tom, zda tento pojem byl použit před nebo až za tímto ustanovením. Ustanovení § 3 ZDNV zavádí fikci, na základě které se za nabytí vlastnického práva k nemovité věci považuje pro účely daně z nabytí nemovitých věcí také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla samostatnou nemovitou věcí, součástí práva stavby, nebo byla neoprávněně zřízena na tomto pozemku.

Zvláštní úprava byla nutná vzhledem k tomu, že v případě svěřenského fondu podle nového občanského zákoníku nikdo nenabývá vlastnické právo. Pojem "svěřenský fond zahrnuje nejen svěřenský fond podle nového občanského zákoníku, ale i zahraniční instituty obdobného charakteru.

Za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se považuje také nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla samostatnou nemovitou věcí, součástí práva stavby, nebo neoprávněně zřízena na tomto pozemku. Tyto stavby se v okamžiku nabytí stanou součástí pozemku, na kterém byly zřízeny, to znamená, že k němu přirostou ze zákona.

Jde o případy předpokládané § 3058 odst. 1 NOZ. Případy, kdy vlastník pozemku nabude stavbu, která je sice zřízena na jeho pozemku, ale není v jeho vlastnictví, takže jde o samostatnou nemovitou věc (§ 3055 NOZ), by bez dané fikce nebylo možné jednoznačně podřadit pod pojem nabytí vlastnického práva k nemovité věci, protože okamžikem nabytí tato stavba své postavení samostatné věci pozbude. V těchto případech není možné jednoznačně říci, že jde o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, a to proto, že stavba byla sice předmětem převodu jako samostatná věc, ale v okamžiku nabytí ztrácí své postavení samostatné věci, protože se stane součástí

Nahrávám...
Nahrávám...