dnes je 15.7.2024

Input:

§ 30a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

19.2.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.6.300001
§ 30a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

Ing. Hana Straková

§ 30a
Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

 1. Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat
  1. označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

  2. daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

  3. jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,

  4. základ daně,

  5. výši daně.

 2. Neobsahuje-li zjednodušený daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.
 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 4 Vymezení základních pojmů

  • § 21 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti

  • § 26 Daňový doklad

  • § 27 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů

  • § 28 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku

  • § 31 Splátkový kalendář

  • § 31a Platební kalendář

  • § 31b Souhrnný daňový doklad

  • § 32 Doklad o použití

  • § 72 Nárok na odpočet daně

  • § 73

Nahrávám...
Nahrávám...