dnes je 17.6.2024

Input:

§ 31

16.9.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.1.3.9.8
§ 31

Ing. Miloš Hovorka

Úplné znění

Ustanovení související k § 31 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 2 – poplatníci daně z příjmů fyzických osob
  • - § 7 odst. 7 – uplatňování výdajů procentem z příjmů u poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti
  • - § 9 odst. 4 – uplatňování výdajů procentem z příjmů u příjmů z nájmu
  • - § 26 odst. 8 – po dobu uplatňování výdajů procentem z příjmů se vedou odpisy pouze evidenčně
  • - § 28 odst. 6 – zahrnování poměrné části odpisů
  • - § 29 – ustanovení o vstupní ceně
  • - § 29 odst. 3 – co se rozumí zvýšenou vstupní cenou
  • - Příloha č. 1 k zákonu – třídění hmotného majetku do odpisových skupin
Komentář

Komentář k § 31 ZDP

Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou v písmenech a)d) odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční odpisové sazby (velmi jednoduše řečeno, z konstrukce výpočtu odpisů v odst. 7 a 8 jde vlastně o procento pro odpisování) pro:

 • první rok odpisování

 • další roky odpisování

 • pro zvýšenou vstupní cenu, pokud je po prvním roce odpisování na hmotném majetku provedeno technického zhodnocení.

Přitom v písmenech b)c) se za stanovených podmínek umožňuje prvním odpisovatelům hmotného movitého majetku zvýšit odpis v prvním roce odpisování o 20 %, 15 % nebo 10 % (v dalších letech ale bude o to méně).

Při rovnoměrném odpisování stanoví poplatník odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací takto:

1/100 x vstupní cena x přiřazená roční odpisová sazba.

Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny stanoví poplatník odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací takto:

1/100 x zvýšená vstupní cena x roční odpisová sazba platná pro zvýšenou

Nahrávám...
Nahrávám...