dnes je 15.4.2024

Input:

331 - Zaměstnanci

14.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

331 – Zaměstnanci

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde dluhy z pracovněprávních vztahů včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám (s výjimkou dluhů ke společníkům ze závislé činnosti), a jejich zúčtování. Podle jednotlivých zaměstnanců (fyzických osob) se vedou mzdové listy.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Stravování zaměstnanců, Používání osobních ochranných pracovních prostředků, Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci, Škody, Bezúročné zápůjčky zaměstnancům, Vzdělávání zaměstnanců

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.3. – Závazky k zaměstnancům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zúčtování hrubých mezd zaměstnanců 521 331 ČÚS 019
ČÚS 017
2. VZ Vyúčtování příspěvků zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění 331 336
3. VZ Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti – předpis 331 342
4. VZ Zaúčtované srážky z mezd ve prospěch jiných fyzických nebo právnických osob 331 379
Nahrávám...
Nahrávám...