dnes je 23.5.2024

Input:

§ 34 ZDNV Písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci

5.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

5.1.2.1.2.3
§ 34 ZDNV Písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 34 ZDNV

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 64 odst. 2 – Co se rozumí písemností
Komentář

Komentář k § 34 ZDNV

K základním prvkům daňově právního vztahu patří subjekt daně, předmět daně a základ daně. Tyto skutečnosti jsou v případě nemovitých věcí, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, zřejmé z listin, na jejichž podkladě byl proveden vklad příslušného práva, a vyrozumění katastrálního úřadu o provedeném vkladu do katastru nemovitostí. V daňovém řízení bude tedy nutné předložit smlouvy, na základě kterých došlo k nabytí nemovitých věcí, tj. kupní smlouvy, směnné smlouvy a při nabytích vlastnického práva na jiném než smluvním základě např. rozhodnutí soudu nebo vyvlastňovacího úřadu, potvrzení dražebníka o nabytí předmětu dražby. Stejný druh listin bude vyžadován

Nahrávám...
Nahrávám...