dnes je 18.6.2024

Input:

§ 35ca

28.9.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.1.3.9.30
§ 35ca

RNDr. Ivan Brychta

Úplné znění

Ustanovení související k § 35ca ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 7 odst. 7 (výše procentních výdajů u příjmů ze samostatné činnosti)
  • - § 9 odst. 4 (výše procentních výdajů u příjmů z nájmu)
  • - § 35ba odst. 1 písm. b) (podmínky pro slevu na manžela)
  • - § 35c (daňové zvýhodnění na dítě)
  • - § 35d (uplatnění daňového zvýhodnění zaměstnancem u svého zaměstnavatele)
Komentář

Komentář k § 35ca ZDP

Komentované ustanovení přináší od roku 2013 omezení možnosti uplatnit:

 • slevu na manžela podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a

 • daňové zvýhodnění na dítě podle § 35c ZDP a § 35d ZDP,

u fyzické osoby, u které převažují příjmy, k nimž byl uplatněn výdaj procentem z příjmů, tedy:

 • u dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) podle § 7 odst. 7 ZDP a

 • u dílčího základu daně z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) podle § 9 odst. 4 ZDP.

Použití procentních výdajů u ostatních příjmů (§ 10 ZDP) podle § 10 odst. 4 ZDP (týká se ostatních příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství) nemá na případnou ztrátu slevy na manžela a daňového zvýhodnění žádný vliv.

Příklady

Příklad

Nechť má podnikatel jedno dítě a manželku, která je s dítětem na rodičovské dovolené (její příjem nepřesáhne 68 000 Kč). V roce 2014 měl podnikatel tyto příjmy:

 • dílčí základ ze závislé činnosti podle § 6 ZDP (označme "DZ6") ve výši 150 000 Kč,

 • dílčí základ ze samostatné činnosti podle § 7

Nahrávám...
Nahrávám...