dnes je 22.5.2024

Input:

366 - Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti

12.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

366 – Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde dluhy ke společníkům ve společnosti s ručením omezeným a komanditistům komanditních společností a členům družstev ze závislé činnosti, tj. z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení, a jejich zúčtování.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Stravování zaměstnanců, Používání osobních ochranných pracovních prostředků, Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci, Škody, Vzdělávání zaměstnanců

§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.1. – Závazky ke společníkům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zaúčtování hrubých mezd společníků, komanditistů a členů družstva 521 366
2. VZ Vyúčtování příspěvků společníků, členů družstva a komanditistů na sociální a zdravotní pojištění 366 336
3. VZ Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti 366 342
4. VZ Zaúčtované srážky z mezd ve prospěch jiných fyzických nebo právnických osob 366 379
5. P,
Výplata čisté mzdy 366 211,
221

6. VZ Zaúčtování nároku na refundace mezd od jiných účetních jednotek 315 366
7. VZ Zaúčtované částky náhrad za manka a škody, pokud jsou hrazeny srážkou ze mzdy 366 648

Poznámka:

Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. stanoví

Nahrávám...
Nahrávám...