dnes je 27.5.2024

Input:

368 - Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti

14.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

368 – Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde dluhy společnosti vůči společníkům sdruženým ve společnosti. Společnost (dříve sdružení) je upravena v § 2716 až § 2746 NOZ.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti

§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.1. – Závazky ke společníkům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
U společníků společnosti (dříve sdružení)


1. P,
BÚ,
VZ
Majetek poskytnutý pro účely společnosti (sdružení):


a) peníze
211,
221

b) dlouhodobý majetek
01x,
02x,
03x

c) zásoby
1xx
2. P,
Zápůjčka od společnosti (sdružení)
368
3. VZ Převod poměrné části výnosů ze společnosti (sdružení) na konci účetního období na jednotlivé společníky
6xx
4. VZ Převod poměrné části nákladů ze společnosti (sdružení) na konci účetního období na jednotlivé společníky
398
5. VZ Vyrovnání rozdílu z výsledku hospodaření – zisk (dluhy vůči společníkům)
398
6. VZ Vyrovnání rozdílu z výsledku hospodaření – ztráta (dluh) 398 368
U společnosti (dříve sdružení)


Nahrávám...
Nahrávám...