dnes je 15.4.2024

Input:

§ 38 ZDP

15.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.1.3.9.39
§ 38 ZDP

Ing. Miloš Hovorka

Úplné znění

Ustanovení související k § 38 odst. 1 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 38 odst. 2 – kurs při přepočtu daně z úroků v cizí měně z účtu, který není určen k podnikání a z vkladního listu, z nichž se vybírá daň srážkou podle § 36 ZDP
  • - § 38 odst. 3 – kurs při přepočtu základu daně pro daň srážkou podle § 36 ZDP vztahující se na příjmy ze zdrojů na území České republiky uvedené v § 22 ZDP
  • - § 38 odst. 3 – kurs při přepočtu příjmu pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a pro účely ročního zúčtování
 • Pokyn Generálního finančního ředitelství D–6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení k § 7b

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) a příslušné navazující provádějící vyhlášky a České účetní standardy

Komentář k § 38 odst. 1 ZDP

Při přepočtu z cizí měny na Kč se pro účely ZDP použijí podle tohoto ustanovení:

 • u poplatníka, který vede účetnictví kursy devizového trhu vyhlášené ČNB uplatňované v účetnictví v souladu s účetními předpisy (výjimkou je a jinak se postupuje v odstavcích 24),

 • u poplatníka, který účetnictví nevede:

  • - jednotný kurs. Pokud se podává daňové přiznání po skončení zdaňovacího období, je jednotný kurs za toto zdaňovací období stanoven ve Finančním zpravodaji pokynem GFŘ, aby si ho poplatník nemusel zde stanoveným způsobem vypočítávat sám. Pokud se podává v jeho průběhu, použije se směnný kurs ČNB k datu uskutečnění jednotlivých příjmů a výdajů nebo průměr směnného kursu, který si musí, zde stanoveným postupem, poplatník vypočítat sám.
  • - kursy devizového trhu uplatňované podle účetních předpisů, využije-li je, což může, i když nevede účetnictví.

Výjimkou je a jinak se u tohoto poplatníka postupuje v odstavci 2.

Upozornění na možné chyby

Upozornění na možné chyby

Poplatník, který nevede účetnictví, může v jednom zdaňovacím období použít jenom jednotný kurs nebo kursy devizového trhu uplatňované podle účetních předpisů (nelze tedy kombinovat oba způsoby).

Z pokynu GFŘ D–6 vyplývá, že v daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny, ani se nepřeceňují pohledávky nebo závazky v cizí měně.

Ustanovení související k § 38 odst. 2 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 36 – zvláštní sazba daně
Komentář

Komentář k § 38 odst. 2 ZDP

Jde o speciální úpravu pro plátce daně, který sráží u zde vyjmenovaných příjmů daň zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP.

Ustanovení související k § 38 odst. 3 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 22 – příjmy ze zdrojů na území České republiky
  • - § 36
Nahrávám...
Nahrávám...