dnes je 17.6.2024

Input:

§ 38ha ZDP Solidární zvýšení daně u záloh

22.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

3.1.4.1.5
§ 38ha ZDP Solidární zvýšení daně u záloh

Ing. Miloš Hovorka

Úplné znění

Ustanovení související k § 38ha odst. 1 ZDP

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

    • - § 38h odst. 2 – výpočet zálohy ze základu pro výpočet zálohy
    • - § 38ha odst. 2 – kolik činí solidární zvýšení daně u zálohy
    • - § 38g odst. 4 – povinnost podat daňové přiznání při zvýšení zálohy o solidární zvýšení daně
Komentář

Komentář k § 38ha odst. 1 ZDP

To, že se při výpočtu podle § 38h odst. 2 ZDP záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy, znamená, že až takto vypočtená záloha se zaokrouhlí podle § 38h odst. 3 ZDP a dále se postupuje standardním způsobem podle § 38h odst. 4 nebo 5 ZDP podle toho, zda poplatník u plátce podepsal nebo nepodepsal prohlášení k dani.

Upozornění na možné chyby

Upozornění na možné chyby

Z § 38g odst. 4 ZDP vyplývá, že daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti. To znamená, že v takovém případě nelze poplatníkovi provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 38ch ZDP.

Ustanovení související k § 38ha odst. 2 ZDP

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

    • - § 38h odst. 1 – příjmy zahrnované do základu pro výpočet zálohy
Komentář

Komentář k § 38ha odst. 2 ZDP

Pro stanovení limitu pro solidární zvýšení daně u záloh se obdobně jako pro stanovení stropu pro sociální pojištění vychází z průměrné mzdy vymezené v ustanovení § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tj. částky, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, přičemž vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Pro rok 2014 jde o částku 25 942 Kč, podle provádějící vyhlášky č. 296/2013 Sb. (výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 činí 25 903 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu

Nahrávám...
Nahrávám...