dnes je 17.6.2024

Input:

§ 38x ZDP - Výzva k prokázání příjmů

1.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.1.4.1.27
§ 38x ZDP – Výzva k prokázání příjmů

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související k § 38x ZDP

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 180 – Prohlášení o majetku
    • - § 109 odst. 2 – Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

    • - § 495 – Majetek a jmění osoby
Komentář

Komentář k § 38x ZDP

Stávající právní úprava neumožňuje správci daně efektivně reagovat na často zjevný nesoulad mezi poplatníkem přiznanými příjmy a jeho podstatně vyšší hodnotou majetku, spotřebou nebo dalšími majetkovými výhodami. Známe to z řady mediálních kauz, kdy oficiálně ztrátový nebo "chudý" podnikatel, úředník či politik bydlí na dobré adrese v přepychové vile, střídá drahé vozy, jezdí na luxusní dovolené, skupuje obrazy, zlato atd.

V Česku nemáme daň z bohatství a tzv. žití si nad poměry není trestné. Správce daně sice může vyzvat poplatníka k odstranění pochybností ohledně údajů, které tvrdí v daňovém přiznání, nebo u něj provést daňovou kontrolu, ale nemůže jej vyzvat k prokázání všech příjmů a k prohlášení o majetku pouze výjimečně pro účely daňové exekuce, za podmínek § 180 DŘ: "Nebyl-li nebo nemohl-li být vymáhaný nedoplatek uhrazen daňovou exekucí přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, má na výzvu správce daně dlužník povinnost podat ve stanovené lhůtě prohlášení o majetku. ..."

Což se od prosince 2016 mění, protože po vzoru Německa a dalších států se do českých daní z příjmů dostává možnost dodanit zatajené příjmy poplatníka na základě zjevného nesouladu jeho přiznaných příjmů a materiálně podstatně bohatšího životního stylu. Finanční správě k tomu budou efektivně sloužit dva nové cenné informační zdroje, které si může od poplatníka vyžádat: detailní rozpis jeho příjmů (a to nejen zdanitelných) a prohlášení o jeho majetku. Protože v právním státě je třeba hájit nejen právo státu na

Nahrávám...
Nahrávám...