dnes je 17.6.2024

Input:

§ 38za ZDP - Stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem

13.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.1.4.1.30
§ 38za ZDP – Stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související k § 38za ZDP

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 98 – Pomůcky a sjednání daně
Komentář

Komentář k § 38za ZDP

Pokud situace poplatníka dospěje až k tomuto ustanovení, je zle. A příliš spoléhat nelze ani na soudní záchranu či alespoň zmírnění "krutého" zdanění podle pomůcek stanovených zvláštním způsobem. Z judikatury totiž vyplývá, že soudy se a priori nezabývají "technickou záležitostí" volby daňových pomůcek, ale převážně jen tím, zda správce daně byl oprávněn tyto pomůcky využít pro určení daně namísto standardního stanovení daně dokazováním (tj. průkazně). A bohužel pro poplatníky, většinou je správce daně skutečně v právu a může stanovit (doměřit) daň z nepřiznaných příjmů na základě pomůcek, k jejichž volbě soudy nic moc nenamítají.

Pokud poplatník neunese důkazní povinnost a daň tak nelze stanovit běžným způsobem – dokazováním – dostává se na scénu alternativní způsob stanovení daně tzv. podle pomůcek. Tato praxe je v § 98 DŘ od počátku, a i když přirozeně budí nevoli poplatníků a jejich zástupců, nutno uznat, že jde o nezbytný a v zásadě spravedlivý nástroj, bez něhož by výběr daní stál pouze na chuti a vůli poplatníků obtěžovat se s daněmi. Zcela zásadní je ovšem to, co může být považováno za tyto "pomůcky" sloužící nepřímo ke stanovení daně poplatníka. Kromě důkazních prostředků (nezpochybněných správcem daně), podaných vysvětlení a vlastních poznatků správce daně získaných při správě daní jde především o porovnání srovnatelných daňových subjektů a jejich daňových povinností. Například si pan Novák coby provozovatel penzionu v Krkonoších postaví hlavu a nebude se trápit s evidencí příjmů, proto nebude možno vypočíst jeho základ daně z příjmů dokazováním. Správce daně to nejprve zkusí po dobrém, zda přeci jen nenajde knihu hostů nebo jiný pomocný důkazní prostředek... A pokud nebude vyslyšen, tak se jednoduše podívá na hospodářské výsledky několika srovnatelných konkurentů v dané lokalitě – případně je přepočte na lůžkovou kapacitu penzionu pana Nováka – a již bez součinnosti poplatníka mu stanoví daň dle

Nahrávám...
Nahrávám...