dnes je 18.6.2024

Input:

§ 4 ZoR

9.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

6.1.4
§ 4 ZoR

Ing. Martin Gorčík

Úplné znění

Ustanovení související k § 4 ZoR

  • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR)

    • - § 5, § 8, § 8a, § 8c, § 10 a § 10a
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

    • - § 24 odst. 2 písm. y)
    • - § 24 odst. 2 písm. s)
Komentář

Komentář k § 4 odst. 1 ZoR

Platí základní zásada, zakotvená v rámci tohoto ustanovení, v tom smyslu, že výdaje (náklady) na jejichž úhradu se vytvořily rezervy a opravné položky, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv a opravných položek. Přitom pro rezervy platí, že se rezervy zruší ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny. U rezervy na opravu hmotného majetku se bude například jednat o situaci, kdy poplatník fakticky započne s opravou předmětného hmotného majetku.

Následně je nad rámec tohoto obecného pravidla upraveno, ve kterých případech je nutno rezervy a opravné položky zrušit vždy. Jde mj. o den ukončení či přerušení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pachtu obchodního závodu.

Pokud se týká přeměn obchodních korporací, pak v případě nabytí pohledávek při přeměně se vytvořené opravné položky nezruší a nástupnická obchodní korporace má právo pokračovat v jejich tvorbě, a to za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci.

Dále je pro posílení právní jistoty poplatníků výslovně upraveno, ve kterých situacích není možno tvořit rezervy a opravné položky vůbec, a to:

  • v průběhu likvidace nebo

  • v průběhu insolvenčního řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu.

Tento zákaz neplatí pro rezervy upravené v § 10 odst. 2 ZoR, jejichž peněžní prostředky budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance podle § 10a ZoR.

Komentář k § 4 odst. 2 ZoR

ZoR v rámci tohoto ustanovení výslovně zakazuje tvořit na vrub daňových nákladů takové rezervy, které by byly určeny na pořízení hmotného a nehmotného majetku.

Komentář k § 4 odst. 3 ZoR

Toto ustanovení poplatníkovi dává odpověď na základní otázku, a to k jakému

Nahrávám...
Nahrávám...