dnes je 19.7.2024

Input:

§ 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně

7.7.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.7.41
§ 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně

Ing. Olga Hochmannová, Ing. Hana Straková

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 36

  • § 37

  • § 38

  • § 40

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

V § 41 ZDPH je stanoven základ daně a výpočet daně u zboží, které je předmětem spotřební daně avšak při dodání se nachází v režimu podmíněného osvobození od daně. Ustanovení jsou rozčleněna na různé okolnosti dodání či pořízení zboží. Zásadní rozdíl oproti stanovení základu daně v obecných případech podle § 36 a § 38 v daném případě spočívá v tom, že spotřební daň nevstupuje do základu daně. Tato úprava pro stanovení základu daně platí jak v případě dovozu, pořízení zboží z jiného členského státu nebo při jeho výrobě v tuzemsku, pokud je dodávané zboží v režimu podmíněného osvobození od daně, protože spotřební daň není v těchto případech vybírána.

§ 41 odst. 1

Při dovozu zboží, které je propuštěno do celního režimu volný oběh s následným umístěním do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně podle zákona o spotřebních daních, se stanoví základ daně podle § 38 s tím, že částka spotřební daně se nezahrne do základu daně.

K § 41 odst. 2

V odstavci 2 je stanoven základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu, kdy pořízené zboží je v tuzemsku umístěno do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. V daném případě se základ daně stanoví podle § 36, ale opět bez částky spotřební daně.

K § 41 odst. 3

V odstavci 3 je uveden způsob stanovení základu daně u zboží, které se nachází v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně a v tomto režimu jej plátce dodá, aniž jej uvede do režimu volného daňového oběhu. Základ daně je stanoven opět podle § 36, ale bez spotřební daně.

K § 41 odst. 4

V odstavci 4 je uveden způsob stanovení základu daně, kdy zboží se nachází v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně a plátce uskutečňuje dodání

Nahrávám...
Nahrávám...